Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 059 189€ 7 717 286€ 6 081 243€ 5 675 396€ 6 489 736€ 6 729 627€ 5 836 757€ 5 775 654€ 6 592 690€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 864 712 € 8 357 841 € 6 814 439 € 6 508 122 € 7 302 162 € 7 147 936 € 6 124 659 € 6 010 452 € 6 919 882 € 4 373 244 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
853€ 46€ 137 618€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 636 876€ 5 365 829€ 3 986 144€ 3 517 984€ 3 986 637€ 4 542 849€ 4 006 715€ 3 982 382€ 4 906 683€ 2 634 484€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 422 313€ 2 351 457€ 2 095 099€ 2 156 559€ 2 503 099€ 2 186 778€ 1 830 042€ 1 793 272€ 1 685 961€ 1 415 427€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-549€ 1 280€ -39 148€ 32 627€ -13 284€ 38 618€ 5 934€
07
V.
Aktivácia
432€ 155 903€ 109 504€ 68 837€ 22 011€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
715 012€ 620 868€ 466 867€ 523 365€ 613 753€ 216 078€ 34 920€ 37 194€ 151 515€ 39 786€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
91 060€ 17 975€ 149 574€ 167 230€ 143 120€ 141 602€ 252 982€ 197 604€ 175 677€ 139 995€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 974 319 € 8 093 421 € 6 547 532 € 6 202 369 € 6 859 714 € 6 672 202 € 5 682 186 € 5 580 077 € 6 361 290 € 4 174 506 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
847€ 46€ 134 301€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 351 062€ 3 591 615€ 2 508 165€ 2 271 209€ 2 656 248€ 2 257 035€ 1 794 781€ 1 619 057€ 1 648 759€ 1 283 917€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 363 335€ 2 244 399€ 2 109 237€ 1 784 940€ 1 798 121€ 2 396 091€ 2 175 820€ 2 468 806€ 3 249 325€ 1 728 324€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 338 345 € 1 446 781 € 1 206 805 € 1 223 835 € 1 394 735 € 1 423 771 € 1 175 495 € 1 039 481 € 920 642 € 729 490 €
16
E.1.
Mzdové náklady
954 106€ 1 044 874€ 855 272€ 869 366€ 1 011 679€ 1 040 277€ 860 678€ 759 490€ 667 604€ 529 402€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
326 595€ 356 110€ 291 165€ 294 040€ 342 452€ 345 655€ 287 395€ 257 763€ 229 898€ 182 259€
19
E.4.
Sociálne náklady
57 644€ 45 797€ 60 368€ 60 429€ 40 604€ 37 839€ 27 422€ 22 228€ 23 140€ 17 829€
20
F.
Dane a poplatky
7 453€ 7 556€ 7 351€ 7 275€ 7 515€ 6 750€ 5 754€ 5 549€ 6 010€ 4 999€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
245 481€ 250 675€ 239 734€ 377 227€ 414 248€ 393 508€ 414 484€ 391 670€ 373 270€ 211 307€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
245 481€ 250 675€ 239 734€ 377 227€ 414 248€ 393 508€ 414 484€ 391 670€ 373 270€ 211 307€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
648 387€ 519 377€ 437 532€ 497 262€ 559 854€ 170 071€ 2 754€ 4 959€ 137 750€ 36 485€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-396€ 456€ 5 986€ 5 655€ -31€ -122€ 1 190€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 652€ 32 562€ 32 722€ 34 119€ 28 993€ 24 976€ 113 098€ 50 586€ 25 610€ 44 493€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-109 607 € 264 420 € 266 907 € 305 753 € 442 448 € 475 734 € 442 473 € 430 375 € 558 592 € 198 738 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 344 243 € 1 882 984 € 1 580 596 € 1 760 531 € 2 090 920 € 2 137 130 € 1 866 156 € 1 687 791 € 1 694 560 € 1 046 921 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
34 180 € 36 277 € 34 604 € 29 725 € 27 110 € 26 457 € 14 873 € 13 505 € 3 597 € 166 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
33 792 € 35 940 € 34 594 € 29 655 € 27 045 € 26 415 € 14 864 € 13 497 € 3 597 € 116 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
33 792€ 35 940€ 34 594€ 29 655€ 27 045€ 26 415€ 14 864€ 13 497€ 3 597€ 116€
42
XII.
Kurzové zisky
388€ 189€ 10€ 52€ 65€ 42€ 9€ 8€ 50€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
148€ 18€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
80 949 € 77 714 € 92 320 € 84 326 € 80 712 € 82 954 € 56 366 € 43 746 € 66 769 € 38 977 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
70 373 € 66 012 € 79 920 € 71 404 € 70 194 € 74 331 € 45 446 € 37 407 € 59 400 € 30 707 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
70 373€ 66 012€ 79 920€ 71 404€ 70 194€ 74 331€ 45 446€ 37 407€ 59 400€ 30 707€
52
O.
Kurzové straty
691€ 464€ 67€ 155€ 207€ 23€ 14€ 104€ 94€ 190€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 885€ 11 238€ 12 333€ 12 767€ 10 311€ 8 600€ 10 906€ 6 235€ 7 275€ 8 080€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-46 769 € -41 437 € -57 716 € -54 601 € -53 602 € -56 497 € -41 493 € -30 241 € -63 172 € -38 811 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-156 376 € 222 983 € 209 191 € 251 152 € 388 846 € 419 237 € 400 980 € 400 134 € 495 420 € 159 927 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 914 € 45 428 € 9 629 € 64 044 € 84 951 € 98 087 € 90 509 € 99 798 € 114 838 € 45 700 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
33 255€ 0€ 56 518€ 86 748€ 101 461€ 100 819€ 100 518€ 120 005€ 52 158€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
6 914€ 12 173€ 9 629€ 7 526€ -1 797€ -3 374€ -10 310€ -720€ -5 167€ -6 458€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-163 290 € 177 555 € 199 562 € 187 108 € 303 895 € 321 150 € 310 471 € 300 336 € 380 582 € 114 227 €