Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 103 223€ 1 852 060€ 2 368 693€ 2 942 937€ 3 718 793€ 4 419 400€ 4 054 672€ 3 559 525€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 817 404 € 2 207 383 € 2 476 516 € 3 096 656 € 3 849 768 € 4 536 550 € 4 309 950 € 3 905 634 € 3 808 297 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 220 667€ 591 731€ 1 928 873€ 678 539€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 081 530€ 1 738 367€
05
III.
Tržby z predaja služieb
21 693€ -106 974€ 2 368 693€ 2 942 937€ 3 127 062€ 2 490 527€ 3 376 133€ 3 559 525€ 3 580 352€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
13 808€ 156 930€
07
V.
Aktivácia
6 582€ 40 839€ 25 625€ 12 787€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
302 932€ 50 504€ 66 176€ 79 932€ 66 937€ 97 515€ 187 562€ 275 952€ 186 615€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
397 441€ 147 889€ 41 647€ 73 787€ 64 038€ 13 053€ 26 877€ 44 532€ 28 543€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 345 948 € 3 016 260 € 2 787 472 € 3 098 239 € 2 236 119 € 4 735 031 € 4 298 465 € 3 726 369 € 3 600 066 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 216 879€ 590 359€ 1 925 660€ 677 380€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 106 117€ 848 377€ 986 169€ 1 223 615€ 1 404 011€ 1 146 701€ 1 382 041€ 1 549 909€ 1 628 144€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ -1 270€ -1 464€ -4 328€ -5 024€ -7 214€ 6 761€
14
D.
Služby
346 422€ 358 520€ 276 399€ 378 837€ 336 006€ 270 591€ 696 941€ 433 423€ 313 023€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 030 332 € 1 002 478 € 1 140 869 € 1 088 337 € 993 902 € 1 024 164 € 1 161 261 € 1 156 846 € 1 069 490 €
16
E.1.
Mzdové náklady
730 971€ 712 281€ 806 274€ 777 060€ 709 483€ 716 566€ 820 646€ 821 668€ 754 815€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
251 871€ 244 031€ 276 459€ 262 727€ 238 119€ 247 564€ 281 088€ 282 687€ 263 305€
19
E.4.
Sociálne náklady
47 490€ 46 166€ 58 136€ 48 550€ 46 300€ 60 034€ 59 527€ 52 491€ 51 370€
20
F.
Dane a poplatky
67 662€ 68 320€ 39 760€ 40 097€ 39 959€ 39 844€ 40 042€ 39 238€ 40 198€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
203 346€ 279 880€ 248 937€ 245 726€ -1 239 697€ 207 866€ 205 031€ 234 445€ 316 232€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
213 539€ 239 410€ 248 937€ 245 726€ -1 229 697€ 202 866€ 200 031€ 234 445€ 316 232€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-10 193€ 40 470€ -10 000€ 5 000€ 5 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
203 262€ 133 258€ 45 233€ 65 797€ 64 894€ 94 357€ 121 767€ 288 864€ 178 746€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-168€ 15 161€ 896€ 595€ -147€ -1 526€ 5 447€ 5 502€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
388 975€ 94 657€ 49 209€ 55 235€ 48 296€ 30 176€ 20 552€ 25 411€ 41 970€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-528 544 € -808 877 € -310 956 € -1 583 € 1 613 649 € -198 481 € 11 485 € 179 265 € 208 231 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
664 492 € 586 484 € 1 106 125 € 1 340 485 € 1 389 881 € 1 087 358 € 1 344 173 € 1 609 032 € 1 645 211 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 1 € 1 € 879 € 1 € 52 € 109 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
878 € 1 € 51 € 100 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
878€ 1€ 51€ 100€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 1€ 1€ 1€ 9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
37 431 € 31 854 € 24 949 € 24 918 € 21 474 € 23 377 € 20 681 € 24 671 € 32 921 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
32 503 € 28 484 € 21 332 € 21 642 € 19 423 € 19 510 € 18 405 € 22 022 € 29 910 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
13 681€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
32 503€ 28 484€ 21 332€ 21 642€ 19 423€ 19 510€ 4 724€ 22 022€ 29 910€
52
O.
Kurzové straty
4€ 1€ 2€ 21€ 5€ 2€ 9€ 1€ 17€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 924€ 3 369€ 3 615€ 3 255€ 2 046€ 3 865€ 2 267€ 2 648€ 2 994€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-37 431 € -31 854 € -24 948 € -24 917 € -20 595 € -23 376 € -20 629 € -24 562 € -32 919 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-565 975 € -840 731 € -335 904 € -26 500 € 1 593 054 € -221 857 € -9 144 € 154 703 € 175 312 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 157 € -10 723 € 5 578 € 16 018 € 16 512 € 4 335 € 14 730 € 34 275 € 41 343 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 636€ 2 880€ 2 890€ 18 010€ 28 223€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 157€ -10 723€ 5 578€ 16 018€ 7 876€ 1 455€ 11 840€ 16 265€ 13 120€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-567 132 € -830 008 € -341 482 € -42 518 € 1 576 542 € -226 192 € -23 874 € 120 428 € 133 969 €