Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASTEC s.r.o. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4K/33/2016
  • Spisová značka 4K/33/2016
  • Prvý a posledný záznam 4.8.2016 - 21.10.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
25.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
5.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
10.9.2018
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
31.8.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
15.8.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
13.8.2018
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
1.8.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
12.7.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
12.7.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
2.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
2.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
3.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
8.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
4.1.2018
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
4.1.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
19.12.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
28.11.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
9.10.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Snina Prešovský
9.10.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz, advokát Snina Prešovský
22.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
14.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
9.5.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Martin Kirňak Snina Prešovský
20.4.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Martin Kirňak Snina Prešovský
20.4.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Martin Kirňak Snina Prešovský
20.4.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Kirňak Snina Prešovský
27.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
23.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Martin Kirňak Snina Prešovský
23.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
9.12.2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martin Kirňak Snina Prešovský
9.12.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martin Kirňak Snina Prešovský
22.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
20.9.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
20.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
9.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
19.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský