Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DREVINA-DREVONA, spol. s r.o. v konkurze [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 31K/11/2009 [ukončené]
  • Spisová značka 31K/11/2009
  • Prvý a posledný záznam 1.7.2009 - 19.11.2015
  • Detekcia ukončenia: 20.11.2015 dátumom zrušenia firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.11.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
26.11.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
9.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
26.3.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický
4.10.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický
6.9.2013
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický
21.6.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický
10.5.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický
17.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
22.3.2013
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický
11.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
28.2.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
31.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
6.7.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický
13.6.2012
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický
20.4.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický
13.3.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
19.1.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
28.9.2011
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
17.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
17.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
17.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
17.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
17.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
2.8.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Košice Košický