Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DAPET s.r.o. Humenné

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
178 977€ 340 113€ 215 422€ 226 871€ 182 423€ 276 944€ 166 160€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
174 864 € 325 721 € 219 662 € 232 715 € 191 289 € 348 111 € 193 640 € 188 603 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
32 355€ 59 511€ 65 521€ 68 288€ 31 300€ 5 009€ 1 134€ 2 071€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
21 922€ 37 802€ 10 576€ 13 728€ 34 178€ 55 548€ 30 824€ 5 132€
05
III.
Tržby z predaja služieb
124 700€ 242 800€ 139 325€ 144 855€ 116 945€ 216 387€ 134 202€ 82 639€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-7 392€ -14 660€ 3 690€ 5 432€ -32 621€ 24 029€ -8 772€ 40 420€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
192€ 168€ 500€ 412€ 22 500€ 27 554€ 3 510€ 360€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 087€ 100€ 50€ 18 987€ 19 584€ 32 742€ 57 981€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
193 812 € 263 836 € 263 370 € 270 996 € 236 809 € 331 333 € 363 277 € 315 277 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 059€ 18 510€ 14 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
125 061€ 161 238€ 177 816€ 179 371€ 146 472€ 176 042€ 96 685€ 100 692€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
20 663€ 36 139€ 22 769€ 33 737€ 19 852€ 19 698€ 24 050€ 18 111€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
19 301 € 26 704 € 18 039 € 18 133 € 28 306 € 82 599 € 155 206 € 103 651 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 743€ 18 936€ 12 987€ 12 503€ 22 055€ 58 472€ 108 138€ 72 745€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 837€ 6 660€ 4 271€ 4 433€ 4 661€ 20 566€ 39 015€ 25 913€
19
E.4.
Sociálne náklady
721€ 1 108€ 781€ 1 197€ 1 590€ 3 561€ 8 053€ 4 993€
20
F.
Dane a poplatky
3 887€ 5 968€ 5 698€ 5 786€ 5 433€ 4 972€ 4 753€ 4 644€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 524€ 18 980€ 17 171€ 16 656€ 14 808€ 43 831€ 78 394€ 82 986€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 524€ 18 980€ 17 171€ 16 656€ 14 808€ 43 831€ 78 394€ 82 986€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 187€ 1 587€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 563€ 5 161€ 3 367€ 3 313€ 21 938€ 4 191€ 4 189€ 5 193€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-18 948 € 61 885 € -43 708 € -38 281 € -45 520 € 16 778 € -169 637 € -126 674 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
25 861 € 120 017 € 17 € 5 195 € -16 522 € 105 233 € 36 653 € 11 459 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 2 € 58 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 58 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 58€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 221 € 13 853 € 14 050 € 12 946 € 12 318 € 12 164 € 20 819 € 19 093 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 004 € 13 601 € 13 779 € 12 761 € 12 188 € 12 039 € 20 679 € 18 935 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
15 004€ 13 601€ 13 779€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 761€ 12 188€ 12 039€ 20 679€ 18 935€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
217€ 252€ 271€ 185€ 130€ 125€ 140€ 158€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 221 € -13 853 € -14 050 € -12 946 € -12 318 € -12 164 € -20 817 € -19 035 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-34 169 € 48 032 € -57 758 € -51 227 € -57 838 € 4 614 € -190 454 € -145 709 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 3 020 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 020€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-34 169 € 45 012 € -57 758 € -52 187 € -58 798 € 3 654 € -191 414 € -145 709 €