Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DAPET s.r.o. Humenné

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
107 381€ 180 652€ 178 977€ 340 113€ 215 422€ 226 871€ 182 423€ 276 944€ 166 160€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
125 694 € 205 730 € 174 864 € 325 721 € 219 662 € 232 715 € 191 289 € 348 111 € 193 640 € 188 603 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
27 300€ 54 203€ 32 355€ 59 511€ 65 521€ 68 288€ 31 300€ 5 009€ 1 134€ 2 071€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 823€ 6 249€ 21 922€ 37 802€ 10 576€ 13 728€ 34 178€ 55 548€ 30 824€ 5 132€
05
III.
Tržby z predaja služieb
77 258€ 120 200€ 124 700€ 242 800€ 139 325€ 144 855€ 116 945€ 216 387€ 134 202€ 82 639€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
18 164€ -5 354€ -7 392€ -14 660€ 3 690€ 5 432€ -32 621€ 24 029€ -8 772€ 40 420€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
132€ 439€ 192€ 168€ 500€ 412€ 22 500€ 27 554€ 3 510€ 360€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17€ 29 993€ 3 087€ 100€ 50€ 18 987€ 19 584€ 32 742€ 57 981€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
255 853 € 242 132 € 193 812 € 263 836 € 263 370 € 270 996 € 236 809 € 331 333 € 363 277 € 315 277 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 059€ 18 510€ 14 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
147 671€ 127 215€ 125 061€ 161 238€ 177 816€ 179 371€ 146 472€ 176 042€ 96 685€ 100 692€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
35 417€ 45 402€ 20 663€ 36 139€ 22 769€ 33 737€ 19 852€ 19 698€ 24 050€ 18 111€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
49 274 € 38 355 € 19 301 € 26 704 € 18 039 € 18 133 € 28 306 € 82 599 € 155 206 € 103 651 €
16
E.1.
Mzdové náklady
34 761€ 27 083€ 13 743€ 18 936€ 12 987€ 12 503€ 22 055€ 58 472€ 108 138€ 72 745€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 976€ 9 517€ 4 837€ 6 660€ 4 271€ 4 433€ 4 661€ 20 566€ 39 015€ 25 913€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 537€ 1 755€ 721€ 1 108€ 781€ 1 197€ 1 590€ 3 561€ 8 053€ 4 993€
20
F.
Dane a poplatky
2 797€ 3 550€ 3 887€ 5 968€ 5 698€ 5 786€ 5 433€ 4 972€ 4 753€ 4 644€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 617€ 14 787€ 19 524€ 18 980€ 17 171€ 16 656€ 14 808€ 43 831€ 78 394€ 82 986€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 617€ 14 787€ 19 524€ 18 980€ 17 171€ 16 656€ 14 808€ 43 831€ 78 394€ 82 986€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-400€ -1 187€ 1 587€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 077€ 13 223€ 6 563€ 5 161€ 3 367€ 3 313€ 21 938€ 4 191€ 4 189€ 5 193€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-130 159 € -36 402 € -18 948 € 61 885 € -43 708 € -38 281 € -45 520 € 16 778 € -169 637 € -126 674 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-57 543 € 2 681 € 25 861 € 120 017 € 17 € 5 195 € -16 522 € 105 233 € 36 653 € 11 459 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
104 € 0 € 0 € 2 € 58 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
104 € 2 € 58 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
104€ 2€ 58€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 542 € 14 254 € 15 221 € 13 853 € 14 050 € 12 946 € 12 318 € 12 164 € 20 819 € 19 093 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
14 340 € 14 018 € 15 004 € 13 601 € 13 779 € 12 761 € 12 188 € 12 039 € 20 679 € 18 935 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
14 340€ 14 018€ 15 004€ 13 601€ 13 779€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 761€ 12 188€ 12 039€ 20 679€ 18 935€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
202€ 236€ 217€ 252€ 271€ 185€ 130€ 125€ 140€ 158€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 438 € -14 254 € -15 221 € -13 853 € -14 050 € -12 946 € -12 318 € -12 164 € -20 817 € -19 035 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-144 597 € -50 656 € -34 169 € 48 032 € -57 758 € -51 227 € -57 838 € 4 614 € -190 454 € -145 709 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 3 020 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 020€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-144 597 € -50 656 € -34 169 € 45 012 € -57 758 € -52 187 € -58 798 € 3 654 € -191 414 € -145 709 €