Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
454 003€ 1 516 097€ 791€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
338 990€ 1 131 521€ 791€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
115 013 € 384 576 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
22 659 996 € 21 326 686 € 20 722 821 € 13 353 963 € 6 619 860 € 5 679 896 € 2 550 481 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 812 048€ 21 265 839€ 20 444 782€ 12 951 785€ 6 528 888€ 5 674 427€ 2 427 416€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-152 343€ 60 839€ 275 188€ 400 867€ 90 622€ 5 469€ 123 065€
07
II.3
Aktivácia
291€ 8€ 2 851€ 1 311€ 350€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
13 991 142 € 12 164 726 € 12 305 824 € 9 020 303 € 4 307 911 € 3 526 685 € 1 266 529 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 193 334€ 9 610 122€ 9 704 127€ 6 105 152€ 3 038 503€ 2 318 720€ 798 417€
10
B.2
Služby
2 797 808€ 2 554 604€ 2 601 697€ 2 915 151€ 1 269 408€ 1 207 965€ 468 112€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 668 854 € 9 161 960 € 8 416 997 € 4 448 673 € 2 696 525 € 2 153 211 € 1 283 952 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 575 632 € 2 941 467 € 2 682 023 € 1 336 803 € 894 930 € 473 482 € 145 639 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 542 177€ 2 115 326€ 1 951 431€ 966 580€ 641 980€ 333 425€ 103 331€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
873 286€ 723 359€ 666 028€ 329 254€ 224 380€ 116 477€ 36 170€
16
C.4
Sociálne náklady
160 169€ 102 782€ 64 564€ 40 969€ 28 570€ 23 580€ 6 138€
17
D
Dane a poplatky
35 552€ 32 782€ 26 413€ 25 812€ 24 421€ 24 853€ 21 890€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 385 044€ 1 376 882€ 1 345 258€ 1 554 308€ 1 625 886€ 1 276 914€ 1 178 945€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 262€ 60 302€ 54 280€ 137 411€ 524 009€ 480 746€ 10 502€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 363€ 44 709€ 54 818€ 136 169€ 514 744€ 490 033€ 9 856€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
72€ 6 982€ 79€ 48€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 280€ 53 534€ 205 697€ 99 260€ 418 243€ 355 566€ 387 706€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
49 148€ 1 737 621€ 1 881 602€ 29 718€ 138 847€ 210 689€ 209 840€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 653 585 € 3 135 353 € 2 686 781 € 1 602 486 € 439 949 € 513 552 € 115 990 €
38
X.
Výnosové úroky
10 028€ 6 588€ 6 590€ 8 663€ 8 938€ 14 134€ 6 674€
39
N
Nákladové úroky
156 658€ 215 448€ 284 039€ 333 342€ 367 824€ 376 970€ 313 446€
40
XI.
Kurzové zisky
186 728€ 97 493€ 298 681€ 184 882€ 84 831€ 30 871€ 13 767€
41
O
Kurzové straty
143 786€ 233 101€ 132 494€ 256 795€ 116 039€ 66 340€ 5 131€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 288€ 21 869€ 24 581€ 25 069€ 23 475€ 38 631€ 25 898€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-124 976 € -366 337 € -135 843 € -421 661 € -413 569 € -436 936 € -324 034 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 528 609 € 2 769 016 € 2 550 938 € 1 180 825 € 26 380 € 76 616 € -208 044 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
750 219 € 946 182 € 898 187 € 229 419 € 25 843 € 20 493 € 2 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
814 976€ 836 994€ 816 440€ 130 392€ 2 880€ 8 444€ 2€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-64 757€ 109 188€ 81 747€ 99 027€ 22 963€ 12 049€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 778 390 € 1 822 834 € 1 652 751 € 951 406 € 537 € 56 123 € -208 046 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 528 609 € 2 769 016 € 2 550 938 € 1 180 825 € 26 380 € 76 616 € -208 044 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 778 390 € 1 822 834 € 1 652 751 € 951 406 € 537 € 56 123 € -208 046 €