Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemkostav HSV akciová spoločnosť

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
185 377€ 1 091 894€ 950 482€ 2 382 359€ 1 693 070€ 2 977 309€ 3 557 216€ 5 645 160€ 7 689 670€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
235 711 € 1 325 436 € 950 851 € 3 886 760 € 1 706 908 € 3 020 534 € 3 675 326 € 5 784 014 € 7 761 417 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
263 477€ 955 076€ 898 890€ 2 159 337€ 1 464 224€ 2 734 644€ 3 367 307€ 5 454 544€ 7 569 297€
05
III.
Tržby z predaja služieb
-78 100€ 136 818€ 51 592€ 223 022€ 228 846€ 242 665€ 189 909€ 169 344€ 120 335€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
116 887€ 137 092€ 43 353€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 300€ 1 503 500€ 401€ 21 572€ 1 029€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50 334€ 218 242€ 369€ 901€ 13 838€ 43 225€ 822€ 1 462€ 27 403€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
276 977 € 1 507 055 € 818 110 € 4 889 038 € 1 878 579 € 2 977 702 € 3 634 506 € 5 728 183 € 7 672 645 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
50 800€ 194 518€ 227 515€ 281 508€ 128 749€ 238 373€ 267 413€ 508 078€ 426 609€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
57 884€ 547 455€ 173 441€ 291 596€ 505 085€ 1 886 076€ 1 994 436€ 2 764 743€ 3 323 028€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
82 355 € 326 996 € 390 765 € 464 019 € 544 777 € 630 058 € 1 304 917 € 1 864 278 € 2 366 889 €
16
E.1.
Mzdové náklady
56 994€ 227 949€ 270 235€ 327 940€ 385 424€ 477 125€ 852 660€ 1 018 102€ 1 253 517€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18 000€ 20 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19 959€ 79 178€ 94 059€ 110 537€ 135 481€ 130 960€ 321 241€ 386 223€ 444 834€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 402€ 19 869€ 26 471€ 25 542€ 23 872€ 21 973€ 113 016€ 439 953€ 668 538€
20
F.
Dane a poplatky
-1 912€ -1 778€ 7 571€ 7 766€ 9 423€ 8 329€ 8 963€ 3 577€ 13 871€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 030€ 10 621€ 10 919€ 95 189€ 112 012€ 113 260€ 46 785€ 18 696€ 39 822€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 030€ 10 621€ 10 919€ 95 189€ 112 012€ 113 260€ 46 785€ 18 696€ 39 822€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
119 077€ 3 729 595€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-15 901€ -6 227€ 5 786€ 11 842€ 7 932€ 90 960€ 21 167€ 2 397€ 1 123€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
95 721€ 316 393€ 2 113€ 7 523€ 570 601€ 10 646€ -9 175€ 566 414€ 1 501 303€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-41 266 € -181 619 € 132 741 € -1 002 278 € -171 671 € 42 832 € 40 820 € 55 831 € 88 772 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
76 693 € 349 921 € 549 526 € 1 809 255 € 1 059 236 € 852 860 € 1 412 254 € 2 488 159 € 3 983 348 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
17 € 7 € 14 € 74 € 153 € 87 € 1 605 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 10 € 34 € 49 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 10€ 34€ 49€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 7€ 73€ 143€ 53€ 56€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14€ 14€ 1 500€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 507 € 12 775 € 5 780 € 38 387 € 40 496 € 40 869 € 32 955 € 45 884 € 66 240 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 580 € 3 048 € 10 € 28 955 € 35 748 € 32 868 € 25 722 € 38 060 € 52 164 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 580€ 3 048€ 10€ 28 955€ 35 748€ 32 868€ 25 722€ 38 060€ 52 164€
52
O.
Kurzové straty
9€ 23€ 73€ 35€ 72€ 384€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 927€ 9 718€ 5 770€ 9 432€ 4 725€ 7 928€ 7 198€ 7 752€ 13 692€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 490 € -12 775 € -5 773 € -38 373 € -40 496 € -40 795 € -32 802 € -45 797 € -64 635 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-48 756 € -194 394 € 126 968 € -1 040 651 € -212 167 € 2 037 € 8 018 € 10 034 € 24 137 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-9 129 € 7 583 € -11 873 € -5 234 € 6 000 € 7 222 € 5 245 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 882€ 8 667€ 7 079€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-9 129€ 7 583€ -14 753€ -8 114€ 3 118€ -1 445€ -1 834€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-48 756 € -194 394 € 136 097 € -1 048 234 € -200 294 € 7 271 € 2 018 € 2 812 € 18 892 €