Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Poľana Jarabina

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
-400 € 55 872 € 285 595 € 1 095 631 € 545 711 € 546 605 € 436 168 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
-400€ 45 392€ 284 717€ 1 092 937€ 545 559€ 546 605€ 435 535€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
10 433€ 375€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
47€ 503€ 2 694€ 152€ 633€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
187 € 59 296 € 305 568 € 1 076 266 € 529 208 € 524 214 € 427 823 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
590€ 6 258€ 98 172€ 14 262€ 13 439€ 15 179€
11
C.
Služby
173€ 21 132€ 120 828€ 301 796€ 232 567€ 241 023€ 210 892€
12
D.
Osobné náklady
35 130€ 173 913€ 666 610€ 271 598€ 260 633€ 194 481€
13
E.
Dane a poplatky
122€ 584€ 2 020€ 2 262€ 340€ 338€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 961€ 3 925€ 7 655€ 8 477€ 8 539€ 4 985€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14€ 361€ 60€ 13€ 42€ 240€ 1 948€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-587 € -3 424 € -19 973 € 19 365 € 16 503 € 22 391 € 8 345 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-573 € 23 670 € 157 631 € 692 969 € 298 730 € 292 143 € 209 464 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 34 € 745 € 3 590 € 423 € 1 179 € 1 439 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
1€ 34€ 745€ 3 588€ 422€ 1 178€ 1 439€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
252 € 1 710 € 3 381 € 3 799 € 5 933 € 8 668 € 15 180 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
60€ 9€ 33€ 243€ 923€ 1 356€ 2 193€
32
N.
Kurzové straty
37€ 775€ 1 155€ 343€ 1 792€ 4 753€ 10 179€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
155€ 926€ 2 193€ 3 213€ 3 218€ 2 559€ 2 808€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-251 € -1 676 € -2 636 € -209 € -5 510 € -7 489 € -13 741 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-838 € -5 100 € -22 609 € 19 156 € 10 993 € 14 902 € -5 396 €
36
P.
Daň z príjmov
4 025€ 3 006€ 3 331€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-838 € -5 100 € -22 609 € 15 131 € 7 987 € 11 571 € -5 396 €