Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lesagro, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
44 160 € 90 470 € 222 808 € 322 317 € 669 168 € 751 631 € 548 270 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
40 965 € 84 998 € 218 332 € 312 384 € 622 509 € 707 494 € 494 127 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 195 € 5 472 € 4 476 € 9 933 € 46 659 € 44 137 € 54 143 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 486 584 € 4 157 190 € 3 458 056 € 3 438 012 € 3 140 919 € 2 996 752 € 2 865 568 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 499 700 € 4 177 200 € 3 444 904 € 3 337 524 € 3 165 566 € 2 942 355 € 2 841 884 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-13 116 € -20 010 € 13 152 € 100 488 € -24 647 € 54 397 € 23 684 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 361 738 € 3 135 744 € 2 671 712 € 2 817 997 € 2 633 164 € 2 482 990 € 2 392 890 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 615 428 € 2 434 891 € 1 947 807 € 1 894 784 € 1 935 971 € 1 896 528 € 1 983 649 €
10
B.2
Služby
746 310 € 700 853 € 723 905 € 923 213 € 697 193 € 586 462 € 409 241 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 128 041 € 1 026 918 € 790 820 € 629 948 € 554 414 € 557 899 € 526 821 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
709 271 € 588 864 € 551 058 € 421 067 € 333 117 € 321 017 € 323 285 €
13
C.1
Mzdové náklady
514 881 € 426 738 € 394 932 € 303 510 € 232 877 € 227 371 € 227 357 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
171 132 € 142 584 € 134 640 € 102 816 € 83 430 € 79 255 € 80 005 €
16
C.4
Sociálne náklady
23 258 € 19 542 € 21 486 € 14 741 € 16 810 € 14 391 € 15 923 €
17
D
Dane a poplatky
10 014 € 10 210 € 9 081 € 13 306 € 13 830 € 12 358 € 11 753 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
190 760 € 190 947 € 173 140 € 101 072 € 112 949 € 108 806 € 105 661 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 500 € 374 849 € 1 249 071 € 1 107 812 € 874 850 € 690 042 € 828 401 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
304 374 € 1 013 268 € 887 303 € 744 012 € 647 038 € 815 669 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 991 € 1 640 € 4 699 € 8 974 € 3 928 € 4 004 € 6 122 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 097 € 3 249 € 43 036 € 45 507 € 7 134 € 10 836 € 175 924 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 099 € 10 971 € 11 861 € 11 044 € 12 381 € 16 503 € 181 185 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
210 503 € 298 010 € 319 820 € 340 501 € 216 181 € 149 051 € 87 471 €
38
X.
Výnosové úroky
6 € 19 € 19 € 6 € 1 €
39
N
Nákladové úroky
16 695 € 17 194 € 18 924 € 15 145 € 13 718 € 18 261 € 20 296 €
40
XI.
Kurzové zisky
78 € 28 € 23 € 28 € 28 €
41
O
Kurzové straty
5 € 3 € 7 € 2 € 2 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 923 € 7 567 € 9 328 € 10 261 € 8 899 € 8 620 € 8 244 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-30 540 € -24 738 € -28 226 € -25 366 € -22 570 € -26 877 € -28 541 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
179 963 € 273 272 € 291 594 € 315 135 € 193 611 € 122 174 € 58 930 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
39 097 € 58 757 € 63 186 € 70 506 € 43 714 € 10 839 € 31 674 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
38 691 € 59 904 € 64 223 € 72 148 € 46 388 € 29 215 € 14 861 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
406 € -1 147 € -1 037 € -1 642 € -2 674 € -18 376 € 16 813 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
140 866 € 214 515 € 228 408 € 244 629 € 149 897 € 111 335 € 27 256 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
179 963 € 273 272 € 291 594 € 315 135 € 193 611 € 122 174 € 58 930 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
140 866 € 214 515 € 228 408 € 244 629 € 149 897 € 111 335 € 27 256 €