Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BONITA, Export - import, s.r.o. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 5K/11/2019 [ukončené]
  • Spisová značka 5K/11/2019
  • Prvý a posledný záznam 23.7.2019 - 11.6.2021
  • Detekcia ukončenia: 17.3.2021dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
11.6.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
16.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
28.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Poprad Prešovský
9.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
1.6.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Poprad Prešovský
26.5.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Poprad Prešovský
26.3.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Poprad Prešovský
21.2.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Poprad Prešovský
27.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
13.1.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu RK Správca, k.s. Poprad Prešovský
13.1.2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu RK Správca, k.s. Poprad Prešovský
13.1.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu RK Správca, k.s. Poprad Prešovský
30.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
5.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
17.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
19.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
19.8.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
9.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský