Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 086 281 € 6 219 199 € 7 084 090 € 6 456 484 € 5 758 974 € 4 701 583 € 4 250 525 € 4 002 536 € 3 996 424 € 3 341 478 € 2 783 160 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 966 495 € 2 290 882 € 2 675 183 € 2 359 847 € 1 925 720 € 1 722 390 € 1 467 296 € 1 608 580 € 1 586 208 € 1 306 346 € 1 556 845 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
9 087 € 17 659 € 26 231 € 28 755 € 16 000 € 0 € 3 244 € 6 493 €
005
A.I.2
Software
9 087€ 17 659€ 26 231€ 28 755€ 0€ 3 244€ 6 493€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
16 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 957 408 € 2 273 223 € 2 648 952 € 2 331 092 € 1 909 720 € 1 722 390 € 1 467 296 € 1 608 580 € 1 586 208 € 1 303 102 € 1 550 352 €
012
A.II.1
Pozemky
212 336€ 212 336€ 212 336€ 212 336€ 212 336€ 212 336€ 167 336€ 167 336€ 167 285€ 167 236€ 167 236€
013
A.II.2
Stavby
637 671€ 650 002€ 693 816€ 616 356€ 576 199€ 594 289€ 613 078€ 624 117€ 522 340€ 385 011€ 398 490€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 050 762€ 1 395 778€ 1 738 500€ 1 502 400€ 1 114 308€ 915 765€ 686 882€ 817 127€ 862 373€ 724 055€ 984 626€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
56 639€ 4 300€ 4 300€ 6 877€ 34 210€ 26 800€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 807€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 986 151 € 3 738 472 € 4 248 146 € 3 967 531 € 3 816 776 € 2 971 790 € 2 773 130 € 2 384 932 € 2 400 194 € 2 027 092 € 1 218 885 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 428 724 € 1 453 673 € 1 496 735 € 1 419 331 € 900 016 € 720 224 € 903 326 € 892 773 € 722 816 € 594 815 € 284 662 €
032
B.I.1
Materiál
873 928€ 849 082€ 761 241€ 788 175€ 538 068€ 352 011€ 493 864€ 431 864€ 448 067€ 365 778€ 126 084€
034
B.I.3
Výrobky
554 796€ 604 591€ 735 494€ 622 444€ 353 236€ 364 093€ 360 976€ 458 523€ 274 749€ 229 037€ 158 578€
036
B.I.5
Tovar
8 712€ 8 712€ 4 120€ 48 486€ 2 386€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 554 413 € 2 185 188 € 2 491 332 € 2 339 250 € 2 604 933 € 1 741 456 € 1 823 193 € 1 411 238 € 1 604 841 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 552 913€ 2 181 864€ 2 485 820€ 2 322 056€ 2 585 687€ 1 726 456€ 1 803 319€ 1 391 208€ 1 586 930€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 453€ 2 487€ 6 161€ 635€ 3 925€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
47€ 837€ -649€ 17 194€ 18 611€ 15 000€ 19 874€ 20 030€ 17 911€ 19 350€ 780€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 014 € 99 611 € 260 079 € 208 950 € 311 827 € 510 110 € 46 611 € 80 921 € 72 537 € 188 477 € 174 424 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 046€ 7 503€ 1 479€ 545€ 2 764€ 692€ 363€ 1 572€ 1 754€ 935€ 1 177€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-32€ 92 108€ 258 600€ 208 405€ 309 063€ 509 418€ 46 248€ 79 349€ 70 783€ 187 542€ 173 247€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
133 635 € 189 845 € 160 761 € 129 106 € 16 478 € 7 403 € 10 099 € 9 024 € 10 022 € 8 040 € 7 430 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
16 478€ 7 789€ 8 040€ 7 430€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
133 635€ 189 845€ 160 761€ 129 106€ 5 870€ 9 024€ 10 022€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 533€ 2 310€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 086 281 € 6 219 199 € 7 084 090 € 6 456 484 € 5 758 974 € 4 701 583 € 4 250 525 € 4 002 536 € 3 996 424 € 3 341 478 € 2 783 160 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 433 947 € 2 391 397 € 2 394 232 € 2 080 116 € 2 055 496 € 2 000 390 € 1 796 006 € 1 743 138 € 1 333 922 € 925 885 € 628 236 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 917 266 € 1 917 266 € 1 917 266 € 1 617 266 € 1 617 266 € 1 617 266 € 1 467 266 € 1 467 266 € 1 080 266 € 730 266 € 730 266 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 917 266€ 1 917 266€ 1 917 266€ 1 617 266€ 1 617 266€ 1 617 266€ 1 467 266€ 1 467 266€ 1 080 266€ 730 266€ 730 266€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
18 857 € 18 857 € 16 480 € 15 249 € 12 494 € 12 494 € 12 494 € 11 384 € 8 129 € 3 134 € 3 134 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
18 857€ 18 857€ 16 480€ 15 249€ 12 494€ 12 494€ 12 494€ 11 384€ 8 129€ 3 134€ 3 134€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
422 079 € 399 891 € 379 737 € 389 787 € 337 436 € 283 052 € 230 185 € 209 078 € 154 296 € 59 387 € 59 788 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
422 079€ 399 891€ 379 737€ 389 787€ 337 436€ 283 052€ 230 185€ 209 078€ 154 296€ 59 387€ 59 788€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
42 551 € 22 189 € 47 555 € 24 620 € 55 106 € 54 384 € 52 867 € 22 216 € 58 037 € 99 904 € -198 146 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 652 334 € 3 827 802 € 4 689 858 € 4 376 368 € 3 599 318 € 2 376 083 € 2 454 519 € 2 259 398 € 2 662 502 € 2 415 593 € 2 154 924 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
54 873 € 47 748 € 67 713 € 58 515 € 41 442 € 37 428 € 40 817 € 30 003 € 25 454 € 39 434 € 33 047 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
41 442€ 37 428€ 30 003€ 25 454€ 33 047€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
54 873€ 47 748€ 67 713€ 58 515€ 40 817€ 39 434€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
73 222 € 83 674 € 190 456 € 152 536 € 291 961 € 296 554 € 267 573 € 364 603 € 602 555 € 550 920 € 818 102 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
283 846€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 269€ 5 932€ 444€ 4 918€ 8 115€ 8 732€ 4 860€ 2 365€ 257€ 485€ 2 181€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
61 154€ 75 889€ 188 314€ 147 618€ 287 822€ 262 713€ 362 238€ 602 298€ 550 435€ 815 921€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 799€ 1 853€ 1 698€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 991 887 € 2 012 828 € 2 596 937 € 2 538 770 € 2 337 382 € 1 577 416 € 1 656 230 € 1 349 679 € 1 494 166 € 1 338 493 € 877 722 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 679 990€ 1 518 202€ 1 968 961€ 2 021 210€ 1 855 323€ 1 115 281€ 1 460 920€ 1 205 854€ 1 323 182€ 1 109 649€ 551 872€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
24 099€ 273€ 4 779€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
34 673€ 84 014€ 114 098€ 201 875€ 125 865€ 29 391€ 17 575€ 290€ 44 935€ 126 106€ 208 608€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
91 068€ 86 919€ 93 360€ 89 226€ 90 787€ 78 389€ 79 526€ 69 368€ 63 896€ 61 806€ 61 798€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
59 633€ 62 370€ 129 407€ 61 217€ 54 217€ 47 679€ 47 302€ 40 940€ 37 577€ 36 020€ 31 868€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
19 421€ 55 989€ 72 303€ 11 722€ 32 557€ 99 129€ 25 116€ 31 578€ 24 042€ 23 556€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
107 102€ 205 334€ 218 808€ 153 520€ 178 633€ 207 547€ 1 692€ 1 376€ 534€ 133€ 20€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 532 352 € 1 683 552 € 1 834 752 € 1 626 547 € 928 533 € 464 685 € 489 899 € 515 113 € 540 327 € 486 746 € 426 053 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
532 352€ 683 552€ 834 752€ 776 547€ 39 899€ 65 113€ 90 327€ 116 746€ 160 503€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 850 000€ 928 533€ 464 685€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 370 000€ 265 550€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
104 160 € 325 110 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
104 160€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
325 110€