Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
01.12.2010
01.01.2009
01.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 023 449 € 8 433 260 € 7 848 272 € 6 848 678 € 6 926 508 € 6 793 454 € 7 771 247 € 8 249 936 € 8 711 858 € 5 692 785 € 4 933 743 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 592 004 € 2 549 643 € 2 384 472 € 2 165 949 € 1 991 143 € 1 931 675 € 1 903 862 € 1 781 536 € 1 661 431 € 1 515 942 € 1 403 398 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
303 013 € 373 536 € 259 905 € 90 078 € 11 089 € 4 958 € 9 482 € 11 229 € 11 669 € 0 € 1 591 €
005
A.I.2
Software
303 013€ 351 839€ 41 964€ 13 065€ 11 089€ 4 958€ 9 482€ 11 229€ 11 669€ 0€ 1 591€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 21 697€ 217 941€ 77 013€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
3 004 546€ 2 766 410€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 286 860 € 2 175 998 € 2 123 831 € 2 074 052 € 1 977 135 € 1 922 188 € 1 887 033 € 1 760 060 € 1 637 015 € 1 502 273 € 1 383 205 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 285 407€ 2 173 281€ 2 115 014€ 2 058 546€ 1 961 635€ 1 714 758€ 1 884 921€ 1 755 202€ 1 635 744€ 1 500 562€ 1 382 242€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 453€ 2 717€ 8 817€ 15 506€ 4 138€ 12 410€ 2 112€ 2 688€ 1 711€ 963€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 362€ 195 020€ 1 271€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 170€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
27 338€ 37 204€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 131 € 109 € 736 € 1 819 € 2 919 € 4 529 € 7 347 € 10 247 € 12 747 € 13 669 € 18 602 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 109€ 736€ 1 819€ 2 919€ 4 529€ 7 347€ 10 247€ 12 747€ 13 669€ 18 602€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
2 131€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
7 938 386€ 6 744 637€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 411 940 € 5 865 092 € 5 444 492 € 4 657 828 € 4 915 516 € 4 838 810 € 4 861 545 € 4 473 810 € 4 046 827 € 4 129 445 € 3 480 732 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
289 060 € 272 843 € 253 550 € 283 156 € 246 666 € 246 448 € 274 250 € 289 769 € 249 595 € 257 360 € 257 759 €
032
B.I.1
Materiál
289 060€ 272 843€ 253 550€ 283 156€ 246 666€ 246 448€ 274 250€ 289 769€ 249 595€ 257 360€ 257 759€
036
B.I.5
Tovar
232 462€ 156 511€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
170 544 € 436 312 € 339 989 € 310 883 € 177 099 € 123 152 € 141 276 € 203 731 € 156 003 € 194 198 € 156 511 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
38 264€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
170 544€ 436 312€ 339 989€ 310 883€ 177 099€ 123 152€ 141 276€ 203 731€ 156 003€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 893 920 € 4 093 374 € 3 830 115 € 3 350 959 € 3 823 376 € 3 346 737 € 3 286 127 € 3 840 519 € 3 578 839 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 767 599€ 3 931 531€ 3 553 403€ 3 263 892€ 3 735 186€ 3 253 532€ 3 071 447€ 3 621 142€ 3 252 960€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 2 324€ 301€ 301€ 301€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
119 673€ 142 926€ 200 280€ 344€ 40 943€ 16 652€ 849€ 24 944€ 33 519€ 43 454€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 648€ 16 593€ 76 131€ 86 422€ 87 889€ 52 262€ 198 028€ 218 528€ 300 935€ 139 867€ 190 288€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 058 416 € 1 062 563 € 1 020 838 € 712 830 € 668 375 € 1 122 473 € 1 159 892 € 139 791 € 62 390 € 146 570 € 60 316 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 410€ 8 119€ 3 937€ 3 467€ 3 541€ 3 620€ 37 258€ 37 804€ 37 975€ 37 681€ 39 807€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 055 006€ 1 054 444€ 1 016 901€ 709 363€ 664 834€ 1 118 853€ 1 122 634€ 101 987€ 24 415€ 108 889€ 20 509€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
19 505 € 18 525 € 19 308 € 24 901 € 19 849 € 22 969 € 1 005 840 € 1 994 590 € 3 003 600 € 47 398 € 49 613 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 966€ 514€ 809€ 5 193€ 759€ 1 031€ 9 459€ 957 269€ 1 957 380€ 2 209€ 1 755€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 539€ 18 011€ 18 499€ 19 708€ 19 090€ 21 938€ 996 381€ 1 037 321€ 1 046 220€ 30 524€ 21 365€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 665€ 26 493€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 023 449 € 8 433 260 € 7 848 272 € 6 848 678 € 6 926 508 € 6 793 454 € 7 771 247 € 8 249 936 € 8 711 858 € 5 692 785 € 4 933 743 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 026 224 € 1 254 309 € 1 533 296 € 1 784 711 € 1 876 632 € 2 749 202 € 4 028 333 € 3 422 547 € 2 378 901 € 1 718 878 € 854 212 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
799 089 € 799 198 € 799 825 € 800 908 € 802 008 € 803 618 € 809 756 € 812 656 € 815 156 € 816 078 € 11 861 561 €
074
A.II.1
Emisné ážio
3 320€ 3 320€ 3 320€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
821 188€ 821 188€ 821 188€ 821 188€ 821 188€ 821 188€ 821 188€ 821 188€ 821 188€ 821 188€ 11 861 738€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 320€ 3 320€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-22 099€ -21 990€ -21 363€ -20 280€ -19 180€ -17 570€ -14 752€ -11 852€ -9 352€ -8 430€ -3 497€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 3 320 € 3 320 € 3 320 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 3 320€ 3 320€ 3 320€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 026 124 € 2 052 247 € 1 517 180 € 857 584 € -317 797 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 026 124€ 2 052 247€ 1 517 180€ 857 584€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-317 797€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
187 295 € 415 271 € 693 631 € 943 963 € 1 034 784 € 879 620 € 1 129 810 € 1 056 191 € 669 641 € 869 600 € -10 722 752 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 995 752 € 7 177 707 € 6 313 795 € 5 062 838 € 5 048 511 € 4 043 104 € 3 742 623 € 4 826 648 € 6 330 664 € 3 973 907 € 4 079 531 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
957 740 € 711 812 € 604 871 € 842 388 € 673 698 € 829 998 € 668 785 € 921 784 € 991 467 € 968 865 € 915 921 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
170 001€ 149 211€ 151 105€ 134 694€ 139 290€ 635 709€ 503 942€ 145 938€ 145 319€ 139 206€ 107 400€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
262 400€ 141 282€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
525 339€ 421 319€ 453 766€ 707 694€ 534 408€ 194 289€ 164 843€ 775 846€ 846 148€ 829 659€ 808 521€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 503 541 € 188 096 € 1 175 169 € 1 163 107 € 1 166 295 € 1 182 321 € 177 995 € 183 752 € 141 127 € 112 504 € 870 028 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 500 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 000 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 541€ 3 465€ 6 117€ 9 079€ 6 458€ 7 082€ 758€ 2 409€ 4 138€ 894€ 1 525€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
184 631€ 169 052€ 154 028€ 159 837€ 175 239€ 177 237€ 181 343€ 136 989€ 111 610€ 85 503€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 534 471 € 6 277 799 € 4 533 755 € 3 057 343 € 3 208 518 € 2 030 785 € 2 132 228 € 1 519 055 € 1 818 374 € 2 010 197 € 2 341 661 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 733 926€ 2 421 321€ 2 079 734€ 1 506 709€ 1 132 022€ 1 243 356€ 1 100 786€ 397 092€ 962 808€ 1 091 185€ 1 115 534€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 384€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
38 254€ 31 177€ 30 395€ 34 761€ 1 740€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 601 230€ 2 792 230€ 1 494 168€ 704 062€ 1 000 393€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
390 823€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
517 045€ 461 238€ 476 984€ 387 716€ 406 711€ 356 673€ 429 711€ 353 980€ 328 300€ 335 464€ 350 270€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
379 160€ 338 635€ 342 480€ 282 499€ 306 172€ 246 546€ 301 380€ 257 241€ 240 620€ 225 269€ 248 835€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
301 205€ 262 731€ 126 439€ 160 612€ 335 216€ 180 501€ 253 543€ 437 141€ 224 514€ 300 735€ 215 022€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 905€ 1 644€ 13 950€ 15 745€ 25 620€ 3 709€ 8 554€ 42 424€ 31 737€ 22 783€ 19 437€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
763 615 € 2 202 057 € 3 379 696 € 882 341 € 734 921 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 025 229€ 2 201 316€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
763 615€ 1 176 828€ 1 178 380€ 882 341€ 734 921€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 473 € 1 244 € 1 181 € 1 129 € 1 365 € 1 148 € 291 € 741 € 2 293 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 473€ 1 244€ 1 181€ 1 129€ 1 365€ 1 148€ 291€ 741€ 2 293€