Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
01.12.2010
01.01.2009
01.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
25 061 976 € 24 528 825 € 23 951 739 € 23 870 555 € 23 424 161 € 22 533 836 € 22 737 221 € 22 759 832 € 21 537 768 € 20 901 135 € 20 784 215 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 984 524€ 24 470 516€ 23 904 644€ 23 831 756€ 23 384 048€ 22 496 269€ 22 700 479€ 22 759 012€ 21 536 590€ 20 901 135€ 20 784 215€
07
II.3
Aktivácia
77 452€ 58 309€ 47 095€ 38 799€ 40 113€ 37 567€ 36 742€ 820€ 1 178€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
14 879 997 € 14 433 577 € 14 221 519 € 13 894 316 € 13 434 659 € 12 697 423 € 12 751 190 € 13 107 830 € 12 541 461 € 12 068 136 € 12 419 818 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 475 700€ 4 254 417€ 4 252 153€ 4 325 624€ 4 245 961€ 4 284 703€ 4 609 347€ 4 879 831€ 4 659 743€ 4 148 377€ 4 546 519€
10
B.2
Služby
10 406 173€ 10 178 277€ 9 969 366€ 9 568 692€ 9 188 698€ 8 412 720€ 8 141 843€ 8 227 999€ 7 881 718€ 7 919 759€ 7 873 299€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 181 979 € 10 095 248 € 9 730 220 € 9 976 239 € 9 989 502 € 9 836 413 € 9 986 031 € 9 652 002 € 8 996 307 € 8 832 999 € 8 364 397 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
9 266 436 € 8 763 418 € 8 204 496 € 7 934 697 € 7 922 454 € 7 604 923 € 7 597 394 € 7 323 351 € 7 109 581 € 6 805 026 € 6 823 378 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 251 206€ 5 888 213€ 5 617 969€ 5 458 093€ 5 395 877€ 5 255 139€ 5 227 105€ 5 071 985€ 4 904 997€ 4 707 811€ 4 650 618€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
47 900€ 47 825€ 44 448€ 42 638€ 43 419€ 39 004€ 43 916€ 43 508€ 40 099€ 42 555€ 39 833€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 349 901€ 2 237 212€ 2 125 132€ 2 044 148€ 2 047 429€ 1 967 249€ 1 966 727€ 1 874 783€ 1 831 520€ 1 724 427€ 1 707 662€
16
C.4
Sociálne náklady
617 429€ 590 168€ 416 947€ 389 818€ 435 729€ 343 531€ 359 646€ 333 075€ 332 965€ 330 233€ 425 265€
17
D
Dane a poplatky
117 331€ 176 479€ 117 520€ 186 511€ 221 058€ 518 551€ 381 812€ 333 853€ 333 058€ 363 974€ 54 817€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
483 392€ 471 404€ 416 495€ 421 929€ 429 323€ 405 282€ 364 647€ 373 356€ 345 801€ 316 446€ 11 646 817€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
9 542€ 16 418€ 12 427€ 3 317€ 9 254€ 3 028€ 8 222€ 8 392€ 2 634€ 11 197€ 2 485€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 047€ 3 590€ 120€ 97€ 2 381€ 10 211€ 5 913€ 298€ 7 596€ 170€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-78 812€ 66 429€ 31 140€ 67 109€ -16 179€ 91 508€ 188 868€ 186 162€ 301 609€ 202 396€ 155 328€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
84 339€ 49 194€ 60 509€ 49 023€ 49 143€ 45 926€ 26 501€ 56 216€ 145 325€ 89 190€ 33 747€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
130 418€ 107 202€ 113 149€ 155 762€ 114 889€ 113 046€ -23 554€ 141 984€ 91 149€ 119 562€ 244 445€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
353 048 € 572 338 € 920 236 € 1 262 571 € 1 376 257 € 1 149 676 € 1 501 376 € 1 351 991 € 962 770 € 1 118 386 € -10 524 326 €
38
X.
Výnosové úroky
108€ 23€ 0€ 46€ 471€ 107€ 64€ 31€ 188€ 28€ -280€
39
N
Nákladové úroky
28 852€ 28 783€ 25 319€ 25 139€ 24 274€ 4 901€ 13 568€ 40 303€ 87 115€ 20 643€ 27 982€
40
XI.
Kurzové zisky
283€ 6 365€ 0€ 6€ 1€ 47€ 73€ 35€ 95€ 98€
41
O
Kurzové straty
8 855€ 6 812€ 3 090€ 491€ 834€ 585€ 571€ 1 010€ 1 176€ 599€ 220€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27€ 11€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 071€ 11 215€ 6 038€ 5 111€ 4 892€ 5 496€ 7 059€ 5 614€ 8 842€ 10 738€ 4 128€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-49 360 € -40 411 € -34 447 € -30 689 € -29 529 € -10 874 € -21 087 € -46 823 € -96 910 € -31 857 € -32 512 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
303 688 € 531 927 € 885 789 € 1 231 882 € 1 346 728 € 1 138 802 € 1 480 289 € 1 305 168 € 865 860 € 1 086 529 € -10 556 838 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
116 393 € 116 656 € 192 158 € 287 919 € 311 944 € 259 182 € 350 479 € 248 977 € 196 219 € 216 929 € 165 914 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
35 256€ 197 400€ 206 240€ 427 512€ 381 293€ 243 056€ 292 130€ 252 352€ 170 909€ 190 245€ 135 423€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
81 137€ -80 744€ -14 082€ -139 593€ -69 349€ 16 126€ 58 349€ -3 375€ 25 310€ 26 684€ 30 491€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
187 295 € 415 271 € 693 631 € 943 963 € 1 034 784 € 879 620 € 1 129 810 € 1 056 191 € 669 641 € 869 600 € -10 722 752 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
303 688 € 531 927 € 885 789 € 1 231 882 € 1 346 728 € 1 138 802 € 1 480 289 € 1 305 168 € 865 860 € 1 086 529 € -10 556 838 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
187 295 € 415 271 € 693 631 € 943 963 € 1 034 784 € 879 620 € 1 129 810 € 1 056 191 € 669 641 € 869 600 € -10 722 752 €