Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
97 447 € 99 260 € 103 552 € 104 104 € 108 504 € 108 382 € 113 241 € 121 393 € 121 604 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 € 55 883 €
012
A.II.1
Pozemky
53 587€ 53 587€ 53 587€ 53 587€ 53 587€ 53 587€ 53 587€ 53 587€ 53 587€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 296€ 2 296€ 2 296€ 2 296€ 2 296€ 2 296€ 2 296€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 296€ 2 296€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
41 513 € 43 367 € 47 660 € 48 186 € 52 612 € 52 489 € 57 322 € 65 445 € 65 630 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
35 424 € 36 931 € 39 053 € 40 631 € 44 281 € 45 714 € 46 812 € 44 665 € 45 859 €
035
B.I.1
Materiál
21 243€ 22 540€ 24 662€ 26 240€ 29 890€ 31 400€ 33 228€ 36 374€ 40 200€
039
B.I.5
Tovar
14 181€ 14 391€ 14 391€ 14 391€ 14 391€ 14 314€ 13 584€ 8 291€ 5 659€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
799 € 799 € 799 € 812 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
799€ 799€ 799€ 812€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 342 € 5 166 € 4 342 € 5 597 € 5 326 € 5 255 € 8 307 € 13 046 € 12 401 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 337 € 5 162 € 4 337 € 5 592 € 5 321 € 5 251 € 7 823 € 13 041 € 12 396 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 337€ 5 162€ 4 337€ 5 592€ 5 321€ 5 251€ 7 823€ 13 041€ 12 396€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5€ 4€ 5€ 5€ 5€ 4€ 4€ 5€ 5€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
480€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
948 € 471 € 3 466 € 1 146 € 3 005 € 1 520 € 2 203 € 7 734 € 7 370 €
072
B.V.1.
Peniaze
621€ 135€ 2 666€ 38€ 2 049€ 34€ 1 557€ 7 550€ 7 339€
073
B.V.2.
Účty v bankách
327€ 336€ 800€ 1 108€ 956€ 1 486€ 646€ 184€ 31€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
51 € 10 € 9 € 35 € 9 € 10 € 36 € 65 € 91 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
36€ 65€ 91€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
51€ 10€ 9€ 35€ 9€ 10€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
97 447 € 99 260 € 103 552 € 104 104 € 108 504 € 108 382 € 113 241 € 121 393 € 121 604 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
32 660 € 28 918 € 31 637 € -75 698 € -69 139 € -66 595 € -62 416 € -55 175 € -53 349 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
22 278 € 24 999 € 26 662 € -75 779 € -72 275 € -68 095 € -61 815 € -59 988 € -57 555 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
22 278€ 24 999€ 26 662€ -75 779€ -72 275€ -68 095€ -61 815€ -59 988€ -57 555€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 743 € -2 720 € -1 664 € -6 558 € -3 503 € -5 139 € -7 240 € -1 826 € -2 433 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
64 787 € 70 342 € 71 915 € 179 802 € 177 643 € 174 977 € 175 657 € 176 568 € 174 953 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
37 657 € 37 657 € 37 657 € 146 657 € 143 957 € 143 957 € 143 957 € 136 794 € 136 794 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
94€ 94€ 94€ 94€ 94€ 94€ 94€ 94€ 94€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
37 563€ 37 563€ 37 563€ 146 563€ 143 863€ 143 863€ 143 863€ 136 700€ 136 700€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 149 € 4 849 € 5 037 € 3 485 € 3 021 € 3 014 € 5 058 € 11 725 € 9 760 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 156 € 2 916 € 4 564 € 3 481 € 3 032 € 2 966 € 5 050 € 11 721 € 9 745 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 156€ 2 916€ 4 564€ 3 481€ 3 032€ 2 966€ 5 050€ 11 721€ 9 745€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
19€ 3€ 30€ 4€ 6€ 48€ 8€ 4€ 15€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 974€ 1 930€ 443€ -17€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
21 981€ 27 836€ 29 221€ 29 660€ 30 665€ 28 006€ 26 642€ 28 049€ 28 399€