Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
367 929€ 401 148€ 410 385€ 547 975€ 653 548€ 675 200€ 745 558€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
292 751€ 323 383€ 328 153€ 455 580€ 546 635€ 561 611€ 610 797€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
75 178 € 77 765 € 82 232 € 92 395 € 106 913 € 113 589 € 134 761 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 699 € 9 025 € 1 240 € 11 884 € 12 587 € 7 145 € 129 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 699€ 9 025€ 1 240€ 11 884€ 12 587€ 7 145€ 129€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
34 570 € 29 503 € 27 415 € 28 862 € 28 252 € 26 936 € 27 218 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 142€ 1 467€ 1 632€ 3 410€ 3 369€ 2 274€ 2 081€
10
B.2
Služby
32 428€ 28 036€ 25 783€ 25 452€ 24 883€ 24 662€ 25 137€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
47 307 € 57 287 € 56 057 € 75 417 € 91 248 € 93 798 € 107 672 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
39 619 € 54 526 € 58 467 € 66 660 € 63 143 € 56 078 € 60 182 €
13
C.1
Mzdové náklady
28 211€ 39 465€ 42 439€ 48 527€ 45 838€ 39 764€ 42 893€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
10 136€ 13 880€ 14 738€ 16 789€ 15 896€ 13 995€ 14 848€
16
C.4
Sociálne náklady
1 272€ 1 181€ 1 290€ 1 344€ 1 409€ 2 319€ 2 441€
17
D
Dane a poplatky
242€ 106€ 130€ 102€ 515€ 476€ 91€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
913€ 2 280€ 2 280€ 2 280€ 1 330€ 297€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
83€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10€ 13€ 1€ 200€ 282€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 419€ 1 262€ 1 141€ 1 144€ 903€ 1 833€ 1 227€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 037 € 493 € -5 961 € 5 231 € 24 408 € 34 281 € 46 240 €
38
X.
Výnosové úroky
12€ 9€ 9€ 31€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9€ 20€ 22€ 23€ 23€ 35€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 197€ 1 136€ 1 043€ 964€ 1 086€ 1 193€ 1 294€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 197 € -1 127 € -1 023 € -930 € -1 054 € -1 161 € -1 228 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 840 € -634 € -6 984 € 4 301 € 23 354 € 33 120 € 45 012 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
710 € 960 € 2 882 € 5 214 € 7 524 € 10 524 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
710€ 960€ 2 882€ 5 214€ 7 524€ 10 524€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 130 € -634 € -7 944 € 1 419 € 18 140 € 25 596 € 34 488 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 840 € -634 € -6 984 € 4 301 € 23 354 € 33 120 € 45 012 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 130 € -634 € -7 944 € 1 419 € 18 140 € 25 596 € 34 488 €