Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„DGA” DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
632 812 € 798 694 € 391 270 € 514 789 € 553 149 € 585 813 € 340 722 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
4 500€ 6 990€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
632 812€ 795 418€ 294 190€ 513 480€ 553 149€ 580 146€ 310 766€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
44 167€ 22 917€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 276€ 52 913€ 1 309€ 1 167€ 49€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
407 448 € 484 626 € 360 191 € 467 887 € 493 551 € 497 472 € 321 490 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 688€ 6 800€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
22 761€ 81 000€ 42 117€ 18 404€ 17 116€ 17 955€ 15 464€
11
C.
Služby
321 311€ 344 510€ 201 474€ 399 896€ 432 292€ 428 347€ 244 421€
12
D.
Osobné náklady
32 568€ 29 132€ 24 785€ 28 239€ 28 320€ 24 326€ 26 723€
13
E.
Dane a poplatky
607€ 502€ 877€ 955€ 226€ 232€ 811€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 820€ 25 299€ 25 706€ 16 384€ 13 528€ 13 072€ 12 038€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
58 229€ 12 163€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 381€ 4 183€ 7 003€ 4 009€ 2 069€ 1 852€ 3 070€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
225 364 € 314 068 € 31 079 € 46 902 € 59 598 € 88 341 € 19 232 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
288 740 € 369 908 € 50 599 € 95 180 € 103 741 € 126 656 € 51 071 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
14 € 7 € 7 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
14€ 7€ 7€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
955 € 1 290 € 1 419 € 344 € 724 € 1 134 € 1 247 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
902€ 1 262€ 1 253€ 305€ 718€ 1 108€ 1 224€
32
N.
Kurzové straty
2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
53€ 28€ 164€ 39€ 6€ 26€ 23€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-955 € -1 290 € -1 419 € -344 € -710 € -1 127 € -1 240 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
224 409 € 312 778 € 29 660 € 46 558 € 58 888 € 87 214 € 17 992 €
36
P.
Daň z príjmov
48 719€ 66 659€ 7 506€ 9 877€ 12 700€ 19 009€ 4 358€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
175 690 € 246 119 € 22 154 € 36 681 € 46 188 € 68 205 € 13 634 €