Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V.M.-WOOD, s.r.o. v konkurze [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/26/2011 [ukončené]
  • Spisová značka 1K/26/2011
  • Prvý a posledný záznam 16.8.2011 - 25.2.2013
  • Detekcia ukončenia: 22.11.2012 dátumom zrušenia firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25.2.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Liptovská Teplička 427 Prešovský
6.12.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Liptovská Teplička 427 Prešovský
5.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Liptovská Teplička 427 Prešovský
19.10.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Liptovská Teplička 427 Prešovský
24.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Liptovská Teplička 427 Prešovský
18.1.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
22.12.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
8.12.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
8.12.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
1.12.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Liptovská Teplička 427 Prešovský
15.11.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
14.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
14.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
27.10.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
28.9.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Liptovská Teplička 427 Prešovský
21.9.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Liptovská Teplička 427 Prešovský
16.9.2011
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
8.9.2011
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
24.8.2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
23.8.2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
17.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Liptovská Teplička 427 Prešovský
16.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Liptovská Teplička 427 Prešovský