Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 751 175€ 9 356 730€ 7 675 296€ 6 876 912€ 5 340 692€ 4 271 786€ 3 853 209€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 806 936 € 9 356 716 € 7 675 272 € 6 876 884 € 5 340 624 € 4 271 208 € 3 852 934 € 3 404 591 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
290 311€ 219 176€ 15 213€ 158 507€ 199 467€ 111 319€ 67 803€ 103 666€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
6 183 825€ 8 889 123€ 7 408 063€ 6 290 945€ 5 018 324€ 3 987 048€ 3 693 019€ 3 060 743€
05
III.
Tržby z predaja služieb
199 100€ 141 325€ 128 653€ 280 929€ 128 528€ 126 350€ 132 361€ 113 079€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
55 770€ 48 143€ 16 699€ 7 289€ -41 446€ 14 837€ -59 865€ 88 605€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
246€ 1 752€ 84 700€ 110 737€ 17 000€ 8 583€ 15 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
77 684€ 57 197€ 21 944€ 28 477€ 18 751€ 23 071€ 19 616€ 23 498€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 862 548 € 7 675 298 € 6 296 215 € 5 580 837 € 4 250 315 € 3 622 186 € 3 702 504 € 3 384 370 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
234 189€ 186 271€ 8 822€ 57 871€ 183 188€ 78 935€ 55 443€ 92 210€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 009 646€ 5 019 970€ 4 033 224€ 3 461 278€ 2 374 301€ 1 932 217€ 2 208 557€ 1 806 391€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
819 708€ 777 558€ 758 541€ 688 207€ 696 473€ 576 930€ 420 487€ 464 689€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 167 047 € 1 148 030 € 942 316 € 887 952 € 779 166 € 733 092 € 669 990 € 609 349 €
16
E.1.
Mzdové náklady
836 148€ 821 849€ 683 729€ 639 763€ 560 920€ 527 347€ 479 094€ 437 023€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
290 101€ 284 998€ 227 055€ 222 061€ 194 528€ 183 929€ 167 856€ 153 566€
19
E.4.
Sociálne náklady
40 798€ 41 183€ 31 532€ 26 128€ 23 718€ 21 816€ 23 040€ 18 760€
20
F.
Dane a poplatky
7 456€ 5 569€ 4 865€ 5 080€ 5 179€ 17 699€ 5 438€ 5 727€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
581 800€ 472 280€ 426 089€ 347 536€ 185 764€ 257 637€ 325 738€ 339 039€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
581 800€ 472 280€ 426 089€ 347 536€ 185 764€ 257 637€ 325 738€ 339 039€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 752€ 84 700€ 97 669€ 3 135€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
8 206€ -4 051€ 8 663€ 12 513€ 5 833€ 4 545€ 200€ 14€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34 496€ 67 919€ 28 995€ 22 731€ 20 411€ 17 996€ 16 651€ 66 951€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
944 388 € 1 681 418 € 1 379 057 € 1 296 047 € 1 090 309 € 649 022 € 150 430 € 20 221 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 665 463 € 3 313 968 € 2 768 041 € 2 530 314 € 2 050 911 € 1 651 472 € 1 148 831 € 1 002 803 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 € 14 € 24 € 28 € 68 € 578 € 275 € 45 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 € 14 € 24 € 26 € 43 € 175 € 58 € 45 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9€ 14€ 24€ 26€ 43€ 175€ 58€ 45€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 25€ 403€ 217€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 453 € 19 572 € 20 302 € 19 398 € 16 045 € 23 133 € 20 561 € 21 032 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 441 € 17 848 € 17 515 € 16 940 € 12 571 € 20 501 € 17 536 € 18 889 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15 441€ 17 848€ 17 515€ 16 940€ 12 571€ 20 501€ 17 536€ 18 889€
52
O.
Kurzové straty
1 100€ 298€ 4€ 18€ 666€ 68€ 120€ 13€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 912€ 1 426€ 2 783€ 2 440€ 2 808€ 2 564€ 2 905€ 2 130€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-18 444 € -19 558 € -20 278 € -19 370 € -15 977 € -22 555 € -20 286 € -20 987 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
925 944 € 1 661 860 € 1 358 779 € 1 276 677 € 1 074 332 € 626 467 € 130 144 € -766 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
175 092 € 349 920 € 286 154 € 270 922 € 239 073 € 141 251 € 29 156 € 833 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
189 155€ 325 232€ 276 725€ 277 622€ 248 769€ 160 248€ 37 043€ 6 101€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-14 063€ 24 688€ 9 429€ -6 700€ -9 696€ -18 997€ -7 887€ -5 268€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
750 852 € 1 311 940 € 1 072 625 € 1 005 755 € 835 259 € 485 216 € 100 988 € -1 599 €