Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 429 060 € 12 158 489 € 10 656 265 € 8 990 679 € 8 423 382 € 7 463 855 € 6 998 657 € 6 499 383 € 6 416 254 € 6 227 388 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 999 280 € 4 771 913 € 3 807 000 € 2 179 851 € 1 809 113 € 1 776 786 € 2 046 929 € 2 000 263 € 2 219 794 € 2 551 234 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
61 508 € 37 837 € 20 566 € 0 € 650 € 1 670 € 2 690 € 3 710 € 13 410 € 24 672 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
15 270€
005
A.I.2
Software
0€ 650€ 1 670€ 2 690€ 3 710€ 10 560€ 24 672€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
46 238€ 37 837€ 20 566€ 2 850€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 937 772 € 4 734 076 € 3 786 434 € 2 179 851 € 1 808 463 € 1 775 116 € 2 044 239 € 1 996 553 € 2 206 384 € 2 526 562 €
012
A.II.1
Pozemky
349 146€ 349 146€ 349 146€ 317 650€ 17 650€ 17 650€ 17 650€ 17 650€ 17 650€ 17 650€
013
A.II.2
Stavby
2 774 933€ 674 806€ 744 230€ 813 650€ 881 730€ 951 438€ 1 023 186€ 1 094 446€ 1 166 858€ 1 040 810€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
456 845€ 1 165 489€ 595 090€ 630 906€ 676 341€ 668 902€ 863 813€ 716 967€ 758 075€ 1 106 433€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
19 395€ 0€ 18 225€ 2 620€ 5 817€ 10 851€ 16 295€ 22 035€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
323 780€ 2 496 969€ 1 857 544€ 417 645€ 214 517€ 134 506€ 121 516€ 152 932€ 169 218€ 317 824€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 673€ 47 666€ 240 424€ 12 257€ 3 707€ 78 288€ 21 810€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 424 365 € 7 384 386 € 6 821 534 € 6 704 038 € 6 595 213 € 5 659 470 € 4 914 561 € 4 492 118 € 4 164 668 € 3 658 360 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 035 989 € 3 134 706 € 3 096 989 € 3 757 361 € 4 375 622 € 4 887 686 € 4 136 624 € 3 702 891 € 3 167 879 € 2 922 982 €
032
B.I.1
Materiál
1 246 680€ 1 862 948€ 2 426 415€ 2 717 283€ 2 781 110€ 3 310 874€ 2 624 307€ 2 207 364€ 1 956 105€ 1 807 659€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
304 216€ 460 439€ 503 282€
034
B.I.3
Výrobky
310 000€ 458 338€ 53 124€ 966 098€ 1 300 602€ 1 280 048€ 1 210 482€ 1 099 965€ 957 828€ 875 166€
036
B.I.5
Tovar
175 093€ 256 506€ 114 168€ 73 980€ 293 910€ 296 764€ 301 835€ 395 562€ 253 946€ 240 157€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
96 475€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 850 € 10 915 € 4 333 € 9 857 € 26 842 € 4 570 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
10 850€ 10 915€ 4 333€ 9 857€ 26 842€ 4 570€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 942 345 € 3 819 284 € 3 502 990 € 2 696 945 € 1 870 159 € 616 647 € 694 717 € 740 114 € 941 643 € 686 815 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 748 856€ 3 522 978€ 3 241 001€ 2 580 311€ 1 840 590€ 602 808€ 684 746€ 727 492€ 935 974€ 661 731€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
180 494€ 293 703€ 244 437€ 105 599€ 13 819€ 7 599€ 239€ 15 607€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
12 995€ 2 603€ 17 552€ 11 035€ 15 750€ 13 839€ 9 971€ 5 023€ 5 430€ 9 477€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
435 181 € 419 481 € 217 222 € 239 875 € 322 590 € 150 567 € 83 220 € 49 113 € 55 146 € 48 563 €
056
B.IV.1
Peniaze
382 665€ 290 979€ 189 151€ 160 782€ 284 626€ 43 109€ 79 688€ 47 554€ 54 874€ 45 074€
057
B.IV.2
Účty v bankách
52 516€ 128 502€ 28 071€ 79 093€ 37 964€ 107 458€ 3 532€ 1 559€ 272€ 3 489€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 415 € 2 190 € 27 731 € 106 790 € 19 056 € 27 599 € 37 167 € 7 002 € 31 792 € 17 794 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 415€ 2 482€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 190€ 27 731€ 6 790€ 19 056€ 27 599€ 32 238€ 7 002€ 29 818€ 15 312€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
100 000€ 4 929€ 1 974€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 429 060 € 12 158 489 € 10 656 265 € 8 990 679 € 8 423 382 € 7 463 855 € 6 998 657 € 6 499 383 € 6 416 254 € 6 227 388 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 669 333 € 3 548 949 € 3 487 099 € 3 211 725 € 3 100 446 € 2 942 333 € 2 924 940 € 2 907 072 € 2 889 398 € 2 860 167 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
39 834 € 39 834 € 39 834 € 39 834 € 39 834 € 39 834 € 39 834 € 39 834 € 39 834 € 39 834 €
069
A.I.1
Základné imanie
39 834€ 39 834€ 39 834€ 39 834€ 39 834€ 39 834€ 39 834€ 39 834€ 39 834€ 39 834€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 633 143 € 2 633 143 € 2 633 143 € 2 633 143 € 2 633 143 € 2 633 143 € 2 633 143 € 2 633 143 € 2 633 143 € 2 633 143 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 633 143€ 2 633 143€ 2 633 143€ 2 633 143€ 2 633 143€ 2 633 143€ 2 633 143€ 2 633 143€ 2 633 143€ 2 633 143€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 980 € 3 980 € 3 980 € 3 980 € 3 980 € 3 980 € 3 980 € 3 980 € 3 980 € 3 980 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 980€ 3 980€ 3 980€ 3 980€ 3 980€ 3 980€ 3 980€ 3 980€ 3 980€ 3 980€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
851 979 € 813 414 € 534 770 € 423 487 € 265 376 € 247 985 € 230 114 € 212 441 € 183 210 € 116 489 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
863 414€ 810 143€ 534 770€ 423 487€ 265 376€ 247 985€ 230 114€ 212 441€ 183 210€ 116 489€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 435€ 3 271€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
140 397 € 58 578 € 275 372 € 111 281 € 158 113 € 17 391 € 17 869 € 17 674 € 29 231 € 66 721 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 749 031 € 8 593 144 € 7 155 877 € 5 755 698 € 5 281 418 € 4 484 742 € 4 008 452 € 3 498 561 € 3 526 856 € 3 367 221 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
66 859 € 47 734 € 33 676 € 9 333 € 850 € 750 € 710 € 1 717 € 2 470 € 9 028 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
9 028€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
66 859€ 36 134€ 33 676€ 9 333€ 850€ 750€ 710€ 1 717€ 2 470€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 600€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
96 833 € 872 544 € 169 548 € 258 577 € 358 384 € 461 514 € 475 970 € 215 004 € 227 081 € 415 675 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
16 018€ 10 773€ 13 851€ 17 234€ 14 115€ 11 310€ 8 667€ 6 029€ 6 029€ 3 698€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
80 815€ 861 771€ 155 697€ 241 343€ 344 269€ 450 204€ 465 171€ 202 973€ 214 855€ 404 568€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 2 132€ 6 002€ 6 197€ 7 409€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 652 652 € 3 148 740 € 2 615 698 € 2 539 550 € 1 879 690 € 1 742 895 € 1 277 104 € 1 581 574 € 1 516 372 € 1 271 679 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 310 592€ 2 970 050€ 2 267 952€ 2 100 147€ 1 537 527€ 1 493 023€ 946 943€ 1 264 184€ 1 180 834€ 906 219€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
180€ 367€ 1 085€ 57€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
82 287€ 82 287€ 152 287€ 152 288€ 152 287€ 82 287€ 82 287€ 82 997€ 86 767€ 103 366€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
73 800€ 52 605€ 42 031€ 36 448€ 37 285€ 32 830€ 33 921€ 34 186€ 33 800€ 31 749€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
54 936€ 32 538€ 25 478€ 19 204€ 18 171€ 19 468€ 20 174€ 18 943€ 19 142€ 16 904€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
28 267€ 4 880€ 8 369€ 20 655€ 65 231€ 17 150€ 22 057€ 7 512€ 3 761€ 10 449€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
102 770€ 6 380€ 119 581€ 210 808€ 69 189€ 98 137€ 171 542€ 173 385€ 190 983€ 202 935€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
17 524€ 43 273€ 28 575€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 932 687 € 4 524 126 € 4 336 955 € 2 948 238 € 3 042 494 € 2 279 583 € 2 254 668 € 1 682 742 € 1 737 660 € 1 642 264 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 359 147€ 2 028 914€ 1 503 200€ 30 813€ 103 445€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 573 540€ 2 495 212€ 2 833 755€ 2 948 238€ 3 042 494€ 2 279 583€ 2 254 668€ 1 682 742€ 1 706 847€ 1 538 819€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
10 696 € 16 396 € 13 289 € 23 256 € 41 518 € 36 780 € 65 265 € 93 750 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
10 696€ 3 323€ 3 323€ 13 290€ 36 780€ 65 265€ 65 265€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
13 073€ 9 966€ 9 966€ 41 518€ 28 485€