Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STAVEX Nitra, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 119 302€ 7 627 354€ 7 676 434€ 6 198 294€ 6 770 776€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 860 433 € 8 083 216 € 7 986 224 € 8 200 953 € 8 092 965 € 7 473 513 € 6 457 325 € 6 571 606 € 6 988 886 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
42 164€ 54 522€ 55 210€ 71 098€ 58 421€ 61 363€ 60 384€ 55 291€ 266 277€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 008 300€ 211 639€ 510 035€ 803 320€ 201 110€ 354 629€ 281 390€ 542 141€ 420 595€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 068 838€ 7 361 193€ 7 111 189€ 6 896 305€ 7 512 979€ 6 747 174€ 5 839 565€ 5 600 862€ 6 083 904€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
219 770€ 8 126€ -68 714€ 79 893€ 529€ -14 108€ 8 036€ -17 666€ -20 954€
07
V.
Aktivácia
1 946€ 14 319€ 32 724€ 52 735€ 15 459€ 142 355€ 1 046€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 445€ 1 065€ 1 440€ 320€ 170€ 6 500€ 14 000€ 2 500€ 3 084€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
512 970€ 446 671€ 362 745€ 350 017€ 287 032€ 265 220€ 238 491€ 246 123€ 234 934€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 200 134 € 7 340 604 € 7 570 783 € 7 691 649 € 7 571 481 € 6 604 040 € 6 150 836 € 5 912 251 € 6 112 237 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 795€ 28 432€ 31 462€ 41 522€ 35 779€ 39 376€ 34 566€ 28 063€ 168 335€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
952 682€ 532 298€ 615 331€ 971 295€ 526 004€ 582 320€ 614 639€ 726 085€ 626 115€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 402 986€ 2 336 427€ 2 536 865€ 2 584 622€ 3 072 316€ 2 693 984€ 2 392 191€ 2 385 989€ 2 482 916€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 236 153 € 3 932 612 € 3 872 885 € 3 543 715 € 3 449 977 € 2 841 178 € 2 506 883 € 2 343 607 € 2 322 994 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 064 952€ 2 871 632€ 2 790 646€ 2 539 676€ 2 496 971€ 2 066 048€ 1 811 751€ 1 689 577€ 1 682 829€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 086 523€ 969 716€ 1 009 763€ 931 431€ 882 492€ 715 545€ 636 615€ 588 260€ 584 954€
19
E.4.
Sociálne náklady
84 678€ 91 264€ 72 476€ 72 608€ 70 514€ 59 585€ 58 517€ 65 770€ 55 211€
20
F.
Dane a poplatky
193 252€ 181 701€ 131 874€ 137 304€ 158 142€ 123 822€ 222 706€ 86 529€ 174 591€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
334 614€ 257 321€ 326 641€ 326 115€ 275 624€ 275 585€ 272 144€ 262 902€ 274 491€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
334 614€ 257 321€ 326 641€ 326 115€ 275 624€ 275 585€ 272 144€ 262 902€ 274 491€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 264€ 1 452€ 654€ 6 250€ 12 535€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-20 454€ 9 461€ 7 119€ -15 149€ 6 281€ 32 651€ 2 286€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 652€ 85 003€ 44 812€ 79 957€ 52 985€ 56 674€ 88 891€ 46 425€ 60 509€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
660 299 € 742 612 € 415 441 € 509 304 € 521 484 € 869 473 € 306 489 € 659 355 € 876 649 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 964 555 € 4 738 323 € 4 438 381 € 4 253 177 € 4 171 664 € 3 886 113 € 3 163 438 € 3 182 846 € 3 473 502 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 000 € 2 001 € 2 819 € 3 979 € 5 169 € 7 142 € 7 595 € 8 092 € 20 852 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 000 € 2 001 € 2 819 € 3 979 € 5 169 € 6 485 € 7 591 € 8 092 € 20 853 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 000€ 2 000€ 2 808€ 3 944€ 4 899€ 6 190€ 6 500€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 11€ 35€ 270€ 295€ 1 091€ 8 092€ 20 853€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
657€ 4€ -1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
57 977 € 47 680 € 49 850 € 60 518 € 42 636 € 44 036 € 55 967 € 61 897 € 80 496 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
46 799 € 41 719 € 43 359 € 53 308 € 34 730 € 38 839 € 50 086 € 56 039 € 72 648 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
38 647€ 38 858€ 38 858€ 39 178€ 32 698€ 35 478€ 45 307€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 152€ 2 861€ 4 501€ 14 130€ 2 032€ 3 361€ 4 779€ 56 039€ 72 648€
52
O.
Kurzové straty
128€ 22€ 38€ 14€ 10€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 050€ 5 961€ 6 469€ 7 210€ 7 868€ 5 183€ 5 881€ 5 848€ 7 848€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-55 977 € -45 679 € -47 031 € -56 539 € -37 467 € -36 894 € -48 372 € -53 805 € -59 644 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
604 322 € 696 933 € 368 410 € 452 765 € 484 017 € 832 579 € 258 117 € 605 550 € 817 005 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
177 076 € 144 938 € 143 751 € 85 898 € 162 667 € 145 631 € 245 462 € 45 719 € 240 658 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
169 369€ 138 773€ 146 045€ 86 003€ 166 411€ 160 766€ 249 188€ 33 326€ 227 041€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
7 707€ 6 165€ -2 294€ -105€ -3 744€ -15 135€ -3 726€ 12 393€ 13 617€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
427 246 € 551 995 € 224 659 € 366 867 € 321 350 € 686 948 € 12 655 € 559 831 € 576 347 €