Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVPOLIGON, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
730€ 1 849€ 4 971€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
390€ 1 372€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
340 € 477 € 4 971 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
94 483 € 127 415 € 191 793 € 167 585 € 202 346 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
94 483€ 127 415€ 191 793€ 167 585€ 202 346€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 845 € 10 333 € 111 842 € 122 969 € 244 525 € 236 700 € 229 738 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
126€ 2 190€ 68 043€ 77 224€ 203 265€ 190 283€ 165 231€
10
B.2
Služby
1 719€ 8 143€ 43 799€ 45 745€ 41 260€ 46 417€ 64 507€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 845 € -9 993 € -16 882 € 4 446 € -52 732 € -64 144 € -27 392 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
396 € 1 805 € 22 911 € 12 399 € 18 776 € 16 949 € 19 790 €
13
C.1
Mzdové náklady
13 308€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 707€
16
C.4
Sociálne náklady
1 775€
17
D
Dane a poplatky
6€ 668€ 1 016€ 1 513€ 1 261€ 673€ 1 651€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 861€ 1 863€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 118€ 18 910€ 23 984€ 94 838€ 84 461€ 59 129€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
870€ 4 100€ 22 348€ 232€ 222€ 3 217€ 25 154€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 238€ 2 528€ 3 744€ 5 672€ 3 438€ 1 667€ 16 192€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-5 615 € -7 776 € -3 295 € 9 078 € -7 922 € 2 384 € 17 395 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 11€ 13€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
11€ 1€ 71€ 117€ 26€
41
O
Kurzové straty
32€ 32€ 2€ 305€ 895€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
206€ 257€ 349€ 2 401€ 3 738€ 3 261€ 3 251€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-206 € -246 € -381 € -2 432 € -3 667 € -3 438 € -4 107 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-5 821 € -8 022 € -3 676 € 6 646 € -11 589 € -1 054 € 13 288 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 3 809 € 4 494 € 2 256 € 2 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 3 809€ 4 494€ 2 256€ 2€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-5 821 € -8 022 € -4 636 € 2 837 € -16 083 € -3 310 € 13 286 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-5 821 € -8 022 € -3 676 € 6 646 € -11 589 € -1 054 € 13 288 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-5 821 € -8 022 € -4 636 € 2 837 € -16 083 € -3 310 € 13 286 €