Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVPOLIGON, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
870 € 7 948 € 137 590 € 151 631 € 286 853 € 260 234 € 286 629 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
730€ 1 849€ 4 971€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
94 483€ 127 415€ 191 793€ 167 585€ 202 346€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 118€ 18 910€ 23 984€ 94 838€ 84 461€ 59 129€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
870€ 4 100€ 22 348€ 232€ 222€ 3 217€ 25 154€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
6 485 € 15 724 € 140 885 € 142 553 € 294 775 € 257 850 € 269 233 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
390€ 1 372€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
126€ 2 190€ 68 043€ 77 224€ 203 265€ 190 283€ 165 231€
11
C.
Služby
1 719€ 8 143€ 43 799€ 45 745€ 41 260€ 46 417€ 64 507€
12
D.
Osobné náklady
396€ 1 805€ 22 911€ 12 399€ 18 776€ 16 949€ 19 789€
13
E.
Dane a poplatky
6€ 668€ 1 016€ 1 513€ 1 261€ 673€ 1 651€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 861€ 1 863€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
26 775€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 238€ 2 528€ 3 744€ 5 672€ 3 438€ 1 667€ 16 192€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-5 615 € -7 776 € -3 295 € 9 078 € -7 922 € 2 384 € 17 396 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
-1 845 € -9 993 € -16 882 € 4 446 € -52 732 € -64 144 € -27 392 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
11 € 1 € 73 € 128 € 39 €
24
X.
Výnosové úroky
2€ 11€ 13€
25
XI.
Kurzové zisky
11€ 1€ 71€ 117€ 26€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
206 € 257 € 381 € 2 433 € 3 740 € 3 566 € 4 146 €
32
N.
Kurzové straty
32€ 32€ 2€ 305€ 895€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
206€ 257€ 349€ 2 401€ 3 738€ 3 261€ 3 251€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-206 € -246 € -381 € -2 432 € -3 667 € -3 438 € -4 107 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-5 821 € -8 022 € -3 676 € 6 646 € -11 589 € -1 054 € 13 289 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 3 809€ 4 494€ 2 256€ 3€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-5 821 € -8 022 € -4 636 € 2 837 € -16 083 € -3 310 € 13 286 €