Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
53 181 211€ 64 069 406€ 75 337 069€ 97 867 595€ 93 101 741€ 108 555 120€ 79 421 919€ 46 871 125€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
53 193 010 € 64 326 812 € 75 337 070 € 103 719 228 € 93 104 640 € 108 557 493 € 79 165 342 € 47 138 512 € 62 542 569 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
52 364 885€ 64 020 143€ 75 304 824€ 97 717 421€ 92 916 571€ 108 347 273€ 78 955 685€ 46 739 775€ 62 331 799€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
816 326€ 49 263€ 32 245€ 150 173€ 185 170€ 207 847€ 466 234€ 131 350€ 194 293€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 000€ 1 341€ 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
799€ 257 406€ 1€ 5 851 634€ 1 558€ 1 956€ -256 577€ 267 387€ 16 477€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
53 565 305 € 68 592 188 € 75 717 581 € 102 643 105 € 91 889 574 € 107 089 304 € 77 969 257 € 46 572 737 € 62 032 766 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
51 983 881€ 67 066 840€ 74 571 113€ 96 387 752€ 90 072 278€ 105 813 558€ 76 969 041€ 45 550 349€ 61 090 600€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 989€ 37 807€ 34 657€ 34 543€ 34 124€ 27 578€ 38 790€ 23 366€ 27 757€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
939 412€ 425 627€ 423 875€ 611 035€ 767 319€ 577 880€ 510 722€ 334 893€ 349 640€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
519 724 € 748 896 € 579 064 € 445 838 € 926 420 € 585 681 € 620 731 € 319 893 € 437 817 €
16
E.1.
Mzdové náklady
371 110€ 562 710€ 420 921€ 301 235€ 735 503€ 460 823€ 488 543€ 215 289€ 336 463€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
138 075€ 170 395€ 146 230€ 134 264€ 177 251€ 114 722€ 122 284€ 96 119€ 92 365€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 539€ 15 791€ 11 913€ 10 339€ 13 666€ 10 136€ 9 904€ 8 485€ 8 989€
20
F.
Dane a poplatky
2 484€ 2 728€ 2 597€ 2 576€ 2 300€ 2 358€ 2 010€ 2 641€ 2 975€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
73 484€ 97 421€ 94 369€ 83 637€ 75 193€ 71 512€ 59 221€ 86 806€ 111 115€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
73 484€ 97 421€ 94 369€ 83 637€ 75 193€ 71 512€ 59 221€ 86 806€ 111 115€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
8 226€ 7 500€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 105€ 205 369€ 11 906€ 5 077 724€ 11 940€ 10 737€ -231 258€ 254 789€ 12 862€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-372 295 € -4 265 376 € -380 511 € 1 076 123 € 1 215 066 € 1 468 189 € 1 196 085 € 565 775 € 509 803 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
230 929 € -3 460 868 € 307 424 € 834 264 € 2 228 020 € 2 136 104 € 1 903 366 € 962 517 € 1 058 095 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 365 098 € 11 381 682 € 6 865 324 € 7 536 475 € 4 085 747 € 3 343 749 € 1 946 903 € 1 985 134 € 1 118 451 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 342 661€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
301 252 € 370 370 € 216 300 € 116 732 € 621 296 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
301 252€ 370 370€ 216 300€ 116 732€ 621 296€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
144 € 237 € 237 € 2 054 € 7 572 € 4 792 € 4 445 € 10 230 € 10 067 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
144€ 237€ 237€ 2 054€ 7 572€ 4 792€ 4 445€ 10 230€ 10 067€
42
XII.
Kurzové zisky
64€ 340€ 332€ 679€ 125€ 1 282€ 2 015€ 1 762€ 166€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
4 063 638€ 11 010 735€ 6 648 455€ 7 417 010€ 4 078 050€ 2 716 379€ 1 940 443€ 630 481€ 1 108 218€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 238 827 € 6 217 010 € 4 911 411 € 8 058 092 € 3 723 718 € 3 464 616 € 2 564 014 € 2 417 979 € 1 225 551 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 151 566€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
350€ 124 187€ 103 095€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 704 € 15 046 € 10 207 € 13 188 € 14 116 € 26 993 € 28 336 € 26 618 € 27 275 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22 704€ 15 046€ 10 207€ 13 188€ 14 116€ 26 993€ 28 336€ 26 618€ 27 275€
52
O.
Kurzové straty
964€ 1 935€ 1 017€ 763€ 2 497€ 539€ 1 524€ 1 016€ 1 308€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
5 124 033€ 6 100 181€ 4 803 089€ 7 945 719€ 3 597 691€ 3 292 987€ 2 289 894€ 1 153 688€ 989 082€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
91 126€ 99 848€ 97 098€ 98 422€ 109 414€ 143 747€ 120 073€ 85 091€ 104 791€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-873 729 € 5 164 672 € 1 953 913 € -521 617 € 362 029 € -120 867 € -617 111 € -432 845 € -107 100 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 246 024 € 899 296 € 1 573 402 € 554 506 € 1 577 095 € 1 347 322 € 578 974 € 132 930 € 402 703 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-313 854 € 113 877 € 287 085 € 93 339 € 333 019 € 175 581 € 157 642 € 30 613 € 130 474 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6€ 114 728€ 288 142€ 70 780€ 271 283€ 129 865€ 68 836€ 6 197€ 49€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-313 860€ -851€ -1 057€ 22 559€ 61 736€ 45 716€ 88 806€ 24 416€ 130 425€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-932 170 € 785 419 € 1 286 317 € 461 167 € 1 244 076 € 1 171 741 € 421 332 € 102 317 € 272 229 €