Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGROFERA, spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 16.11.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2015 23.11.2015
 • Úpadca AGROFERA, spol. s r.o.
  IČO: 36551333
  Cabajská cesta 28
  949 01   Nitra
Oznam

Okresný súd Nitra v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 29CbR/134/2014 o zrušenie spoločnosti AGROFERA, s.r.o., Cabajská cesta 28, 949 01 Nitra, IČO: 36 551 333, zverejňuje oznámenie v zmysle ustanovenia

§ 68 ods. 10 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.

V zmysle citovaného ustanovenia rozhodnutie o zrušení spoločnosti môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 29CbR/134/2014
 • ICS 4114229033
 • Vydal Mgr. Nikola Hrdličková Turbová
 • Vydal FN vsu
 • Odoslal Mgr. Eva Laurincova

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Výmaz 10.3.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
23.11.2015
Rozhodnutie Zrušenie