Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIMADA s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
275 792 € 127 363 € 104 875 € 104 608 € 125 651 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 €
012
A.II.1
Pozemky
12 734€ 12 734€ 12 734€ 12 734€ 12 734€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
256 419 € 107 990 € 85 502 € 85 235 € 106 278 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
102 818 € 90 911 € 62 408 € 84 496 € 104 985 €
035
B.I.1
Materiál
42 150€ 42 150€ 98€ 145€ 190€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
48 761€ 48 761€ 48 761€ 78 761€ 101 309€
039
B.I.5
Tovar
11 907€ 13 549€ 5 590€ 3 486€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
25 278 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
25 278 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 278€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 036 € 12 416 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
456 € 12 069 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
456€ 12 069€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
580€ 347€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
128 323 € 16 043 € 10 678 € 739 € 1 293 €
072
B.V.1.
Peniaze
617€ 1 960€ 2€ 0€ 57€
073
B.V.2.
Účty v bankách
127 706€ 14 083€ 10 676€ 739€ 1 236€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
275 792 € 127 363 € 104 875 € 104 608 € 125 651 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-253 743 € -386 940 € -360 316 € -368 034 € -320 590 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 509 € 1 509 € 67 € 67 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 509€ 1 509€ 67€ 67€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-360 316 € -360 316 € -374 740 € -327 296 € -243 915 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 233€ 1 233€ 1 233€ 1 233€ 1 233€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-361 549€ -361 549€ -375 973€ -328 529€ -245 148€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
100 064 € -34 772 € 14 424 € -47 444 € -83 381 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
529 535 € 514 303 € 465 191 € 472 642 € 446 241 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
555 € 470 € 407 € 370 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
555€ 470€ 407€ 370€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
529 535 € 498 335 € 464 721 € 472 235 € 445 871 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
31 735 € 17 049 € 7 534 € 24 320 € 52 548 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
24 320€ 52 548€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
31 735€ 17 049€ 7 534€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
479 004€ 479 004€ 453 959€ 445 657€ 392 323€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
428€ 1 032€ 1 023€ 521€ 376€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 126€ 281€ 293€ 204€ 135€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 242€ 969€ 1 912€ 1 533€ 30€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
459€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
15 413€