Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIMADA s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
76 570 € 147 875 € 233 954 € 295 505 € 275 792 € 127 363 € 104 875 € 104 608 € 125 651 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
75 643 € 71 684 € 74 946 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
75 643 € 71 684 € 74 946 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 €
012
A.II.1
Pozemky
15 318€ 15 318€ 18 580€ 12 734€ 12 734€ 12 734€ 12 734€ 12 734€ 12 734€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 325€ 56 366€ 56 366€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
927 € 76 191 € 159 008 € 276 132 € 256 419 € 107 990 € 85 502 € 85 235 € 106 278 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
102 818 € 90 911 € 62 408 € 84 496 € 104 985 €
032
B.I.1
Materiál
42 150€ 42 150€ 98€ 145€ 190€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
48 761€ 48 761€ 48 761€ 78 761€ 101 309€
036
B.I.5
Tovar
11 907€ 13 549€ 5 590€ 3 486€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
25 278 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
25 278€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
75 000 € 99 510 € 121 211 € 1 036 € 12 416 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
75 000€ 88 791€ 102 960€ 456€ 12 069€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
10 719€ 18 251€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
580€ 347€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
927 € 1 191 € 59 498 € 154 921 € 128 323 € 16 043 € 10 678 € 739 € 1 293 €
056
B.IV.1
Peniaze
927€ 1 191€ 59 498€ 154 921€ 617€ 1 960€ 2€ 0€ 57€
057
B.IV.2
Účty v bankách
127 706€ 14 083€ 10 676€ 739€ 1 236€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
76 570 € 147 875 € 233 954 € 295 505 € 275 792 € 127 363 € 104 875 € 104 608 € 125 651 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 456 € 1 228 € 5 466 € 2 704 € -253 743 € -386 940 € -360 316 € -368 034 € -320 590 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 5 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
266 000 € 266 000 € 258 000 € 258 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 509 € 1 509 € 1 509 € 1 508 € 1 509 € 1 509 € 67 € 67 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 509€ 1 509€ 67€ 67€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-272 922 € -260 683 € -263 444 € -298 860 € -360 316 € -360 316 € -374 740 € -327 296 € -243 915 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 233€ 1 233€ 1 233€ 1 233€ 1 233€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-361 549€ -361 549€ -375 973€ -328 529€ -245 148€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-2 683 € -12 238 € 2 761 € 35 416 € 100 064 € -34 772 € 14 424 € -47 444 € -83 381 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
78 026 € 146 647 € 228 488 € 292 801 € 529 535 € 514 303 € 465 191 € 472 642 € 446 241 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
300 € 300 € 300 € 400 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
300€ 300€ 300€ 400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
555 € 470 € 407 € 370 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
555€ 470€ 407€ 370€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
71 392 € 146 347 € 217 472 € 286 996 € 529 535 € 498 335 € 464 721 € 472 235 € 445 871 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
164 006€ 240 064€ 31 735€ 17 049€ 7 534€ 24 320€ 52 548€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
69 968€ 144 968€ 52 183€ 45 628€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
479 004€ 479 004€ 453 959€ 445 657€ 392 323€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 146€ 428€ 1 032€ 1 023€ 521€ 376€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 126€ 281€ 293€ 204€ 135€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 424€ 1 379€ 1 283€ 158€ 17 242€ 969€ 1 912€ 1 533€ 30€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
459€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
5 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 334 € 10 716 € 5 405 € 15 413 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
401€ 5 405€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 334€ 10 315€ 15 413€