Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIMADA s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
294 € 63 290 € 738 383 € 784 326 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
17 356€ 256 543€ 535 463€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
-3 159€ 43 270€ 472 840€ 248 863€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 369€ 9 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
84€ 2 664€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 391 € 13 235 € 59 940 € 698 941 € 682 133 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
186 350€ 213 506€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
859€ 12 954€ 354 764€ 252 616€
11
C.
Služby
2 320€ 5 508€ 39 011€ 132 485€ 193 297€
12
D.
Osobné náklady
400€ 24 632€ 22 549€
13
E.
Dane a poplatky
24€ 118€ 137€ 532€ 165€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 639€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 262€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47€ 3 488€ 799€ 178€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-2 391 € -12 941 € 3 350 € 39 442 € 102 193 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-2 320 € -9 526 € 8 661 € 55 784 € 124 907 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 461 € 457 € 10 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 461€ 457€ 10€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
292 € 758 € 1 046 € 1 328 € 2 129 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
7€ 101€ 64€ 1 543€
32
N.
Kurzové straty
97€ 456€ 710€ 864€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
188€ 201€ 272€ 464€ 586€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-292 € 703 € -589 € -1 318 € -2 129 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-2 683 € -12 238 € 2 761 € 38 124 € 100 064 €
36
P.
Daň z príjmov
2 708€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-2 683 € -12 238 € 2 761 € 35 416 € 100 064 €