Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

R - FASHION s.r.o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.03.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 524 € 6 524 € 6 584 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 524 € 6 524 € 6 584 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 524 € 6 524 € 6 584 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 524€ 6 524€ 6 584€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 639€ 6 639€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 524 € 6 524 € 6 584 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 484 € 4 604 € 4 664 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 035 € -1 975 € -1 440 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-120 € -60 € -535 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 040 € 1 920 € 1 920 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 040 € 1 920 € 1 920 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
120€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 920€ 1 920€ 1 920€