Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZZZ, s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 € 416 € 641 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
34 € 416 € 641 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 € 413 € 553 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6€ 412€ 549€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1€ 4€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
28 € 3 € 88 €
056
B.IV.1
Peniaze
28€ 0€ 108€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3€ -20€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 € 416 € 641 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-33 855 € -33 357 € -33 079 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
16 597 € 16 597 € 16 597 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
16 597€ 16 597€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-56 594 € -56 315 € -55 934 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
111 985€ 111 985€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-168 300€ -167 919€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-497 € -278 € -381 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
33 889 € 33 773 € 33 720 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
115 € 114 € 114 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
114€ 114€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
33 739 € 33 659 € 33 606 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
33 259€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
33 659€ 33 586€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 20€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
35 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
35€