Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VSE IT služby, s.r.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 819 588 € 5 150 144 € 5 055 105 € 4 127 838 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 819 588€ 5 101 248€ 5 013 905€ 4 069 439€
07
II.3
Aktivácia
48 896€ 41 200€ 58 399€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 968 561 € 2 302 935 € 2 277 641 € 1 761 174 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
503 152€ 589 605€ 520 813€ 264 001€
10
B.2
Služby
1 465 409€ 1 713 330€ 1 756 828€ 1 497 173€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 851 027 € 2 847 209 € 2 777 464 € 2 366 664 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 170 123 € 1 943 796 € 1 984 496 € 1 452 623 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 569 705€ 1 339 078€ 1 434 351€ 1 042 954€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
527 001€ 536 842€ 493 997€ 362 231€
16
C.4
Sociálne náklady
73 417€ 67 876€ 56 148€ 47 438€
17
D
Dane a poplatky
1 159€ 641€ 612€ 327€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
224 139€ 187 502€ 177 584€ 164 852€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 000€ 3 504€ 2€ 1 443 935€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 550€ 1 448 810€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 258€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 701€ 8 641€ 11 664€ 65 805€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 904€ 3 875€ 3 192€ 3 290€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
456 403 € 723 540 € 621 696 € 807 760 €
38
X.
Výnosové úroky
56€ 1 033€ 215€ 782€
39
N
Nákladové úroky
1 249€ 462€ 1 143€ 600€
40
XI.
Kurzové zisky
5 135€ 16 488€ 4 742€
41
O
Kurzové straty
7 347€ 10 027€ 4 312€ 5 855€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14€ 30€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 613€ 2 023€ 2 996€ 2 098€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 004 € -11 479 € 8 252 € -2 999 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
451 399 € 712 061 € 629 948 € 804 761 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
91 112 € 141 227 € 128 106 € 165 388 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
91 694€ 130 568€ 174 948€ 199 886€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-582€ 10 659€ -46 842€ -34 498€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
360 287 € 570 834 € 501 842 € 639 373 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
451 399 € 712 061 € 629 948 € 804 761 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
360 287 € 570 834 € 501 842 € 639 373 €