Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti REVO, s.r.o.

 • Názov REVO, s.r.o.
 • IČO 36575011
 • DIČ 2021792047
 • Sídlo Žriedlová 11, 040 01 Košice
 • Dátum vzniku 1. decembra 2003, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 36756/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
 • Historické sídlo Nové záhrady I/11 , 821 05 Bratislava
  (platné do 25. septembra 2014)
  Komenského 27, 040 01 Košice
  (platné do 19. augusta 2013)
  Komenského 25, 040 01 Košice
  (platné do 6. októbra 2010)
  Komenského 67, 040 01 Košice
  (platné do 11. augusta 2007)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 6. októbra 2015
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 1.12.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 1.12.2003
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, výroby a dopravy 1.12.2003
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 1.12.2003
faktoring a forfaiting 1.12.2003
čistiace a upratovacie služby 1.12.2003
prípravné práce pre stavbu, zemné, kopačské a búracie práce 1.12.2003
maliarske, natieračské a sklenárske práce 1.12.2003
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 1.12.2003
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu 1.12.2003
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zaiadení a budov 1.12.2003
prenájom hnuteľných vecí 1.12.2003
podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania 1.12.2003
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 1.12.2003
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) 1.12.2003
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 5.1.2005
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 6.10.2010
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby 6.10.2010
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby, inžinierske stavby 6.10.2010
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č.N 337/2003, Nz 102364/2003 zo dňa 7.11.2003 podľa ust. zák.č.513/1991 Zb. v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2014
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.07.2014
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.09.2014.
5. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/43/2015-111 zo dňa 28.9.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2015 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka REVO, s.r.o. a za správcu podstaty menoval Mgr. Tomáša Kališku.
6. Rozsudkom Okresného súdu Košice II, zo dňa 29.4.2019, sp. zn. 2T/40/2018-1111, právoplatným dňa 29.4.2019 bol okrem iného Petrovi Štefánimu uložený trest zákaz výkonu podnikateľskej činnosti a výkonu štatutárneho orgánu právnickej osoby v trvaní jedného roka.
7. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/43/2015-484 zo dňa 02.08.2021 odvolal správcu podstaty Mgr. Tomáša Kališku, zn. správcu S1743 a uznesením sp. zn. 31K/43/2015-511 zo dňa 19.10.2021 ustanovil nového správcu podstaty JUDr. Andreu Havlátovú-Rajczyovú, zn. správcu S791.