Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 882 538€ 2 610 194€ 2 235 089€ 2 234 322€ 1 989 959€ 1 946 722€ 2 129 091€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 219 713 € 3 056 935 € 2 496 413 € 2 481 004 € 2 150 226 € 2 164 878 € 2 306 497 € 2 248 696 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
16 667€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 865 871€ 2 610 194€ 2 235 089€ 2 234 322€ 1 989 959€ 1 946 722€ 2 129 091€ 2 152 766€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
94 798€ 94 642€ 111 300€ 98 000€ 39 000€ 88 500€ 40 000€ 76 340€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
242 377€ 352 099€ 150 024€ 148 682€ 121 267€ 129 656€ 137 406€ 19 590€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 044 881 € 3 067 829 € 2 456 746 € 2 391 730 € 2 015 099 € 2 021 913 € 2 340 305 € 2 048 706 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 500€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 102 669€ 859 793€ 765 246€ 698 119€ 598 914€ 664 318€ 876 023€ 807 062€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 707 845€ 1 060 293€ 805 777€ 846 712€ 798 814€ 779 998€ 833 446€ 538 502€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
664 214 € 445 583 € 377 291 € 382 078 € 330 649 € 303 122 € 282 070 € 215 416 €
16
E.1.
Mzdové náklady
479 240€ 319 732€ 275 259€ 279 161€ 241 663€ 215 114€ 201 569€ 157 737€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
176 434€ 118 643€ 96 044€ 97 318€ 84 878€ 83 894€ 77 696€ 55 536€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 540€ 7 208€ 5 988€ 5 599€ 4 108€ 4 114€ 2 805€ 2 143€
20
F.
Dane a poplatky
24 976€ 31 330€ 28 498€ 25 073€ 21 786€ 22 378€ 25 898€ 246 787€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
304 715€ 371 999€ 293 428€ 257 235€ 209 389€ 192 799€ 258 413€ 226 612€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
304 715€ 371 999€ 293 428€ 257 235€ 209 389€ 192 799€ 258 413€ 226 612€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
36 717€ 36 833€ 42 356€ 40 798€ 42 416€ 43 043€ 1 512€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
227€ 179€ -773€ 954€ 1 946€ 4 235€ 2 438€ 1 140€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
187 018€ 261 819€ 144 923€ 140 761€ 53 601€ 12 647€ 18 974€ 11 675€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
174 832 € -10 894 € 39 667 € 89 274 € 135 127 € 142 965 € -33 808 € 199 990 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 055 524 € 690 108 € 664 066 € 689 491 € 592 231 € 502 406 € 419 622 € 807 202 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
180 € 27 € 244 € 83 € 56 € 131 € 647 € 810 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
180 € 1 € 14 € 17 € 32 € 79 € 41 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
180€ 1€ 14€ 17€ 32€ 79€ 41€
42
XII.
Kurzové zisky
27€ 23€ 57€ 2€ 78€ 340€ 9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
220€ 12€ 37€ 21€ 228€ 760€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 259 € 16 296 € 15 041 € 14 724 € 46 789 € 46 142 € 59 192 € 60 839 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 872 € 13 348 € 12 809 € 12 950 € 9 809 € 11 534 € 21 642 € 23 166 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 872€ 13 348€ 12 809€ 12 950€ 9 809€ 11 534€ 21 642€ 23 166€
52
O.
Kurzové straty
373€ 212€ 130€ 43€ 429€ 219€ 111€ 263€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 014€ 2 736€ 2 102€ 1 731€ 36 551€ 34 389€ 37 439€ 37 410€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 079 € -16 269 € -14 797 € -14 641 € -46 733 € -46 011 € -58 545 € -60 029 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
159 753 € -27 163 € 24 870 € 74 633 € 88 394 € 96 954 € -92 353 € 139 961 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
34 696 € -730 € 2 805 € 9 415 € 12 690 € 13 967 € 2 895 € 8 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
38 175€ 3 231€ 9 415€ 12 690€ 13 967€ 2 895€ 8€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 479€ -730€ -426€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
125 057 € -26 433 € 22 065 € 65 218 € 75 704 € 82 987 € -95 248 € 139 953 €