Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 764 509€ 4 598 459€ 5 288 494€ 7 270 140€ 8 217 358€ 7 436 216€ 6 980 216€ 7 027 920€ 7 537 144€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 848 696 € 7 516 488 € 6 045 167 € 8 551 818 € 10 568 616 € 8 653 637 € 8 134 743 € 9 009 045 € 9 822 657 € 10 079 149 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
55 380€ 474 200€ 329 119€ 955 715€ 1 846 957€ 589 394€ 90 000€ 217 573€ 191€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 487 517€ 3 950 694€ 4 842 061€ 5 995 021€ 6 101 639€ 6 671 303€ 6 775 688€ 6 789 002€ 7 522 532€ 7 245 145€
05
III.
Tržby z predaja služieb
221 612€ 173 565€ 117 314€ 319 404€ 268 762€ 175 519€ 114 528€ 21 345€ 14 612€ 24 836€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
12 649€ 27 971€ -94 981€ -21 855€ -97 482€ 51 622€ -274 932€ 29 327€ -88 364€ 208 635€
07
V.
Aktivácia
22 434€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
35 137€ 80 876€ 147 437€ 6 579€ 16 908€ 20 477€ 37 216€ 45 309€ 191 798€ 148 907€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 036 401€ 2 809 182€ 704 217€ 1 296 954€ 2 431 832€ 1 145 322€ 1 392 243€ 1 906 489€ 2 159 645€ 2 451 435€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 764 518 € 7 616 711 € 6 475 673 € 8 750 360 € 10 499 326 € 8 374 296 € 7 790 340 € 8 908 640 € 9 213 309 € 9 703 687 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 537€ 260 310€ 213 033€ 617 812€ 1 493 840€ 346 063€ 38 713€ 204 173€ 191€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 572 494€ 2 128 949€ 2 636 533€ 3 424 058€ 3 585 784€ 4 148 765€ 3 868 534€ 4 322 228€ 4 452 672€ 4 364 776€
13
C.
Opravné položky k zásobám
8 406€ -6 312€ -1 478€ 2 778€ 1 652€ 1 048€ 344€ -5 625€ 12 958€ -1 493€
14
D.
Služby
297 405€ 428 361€ 600 272€ 888 450€ 857 479€ 695 509€ 454 385€ 506 576€ 644 911€ 579 641€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 208 267 € 1 492 104 € 1 801 717 € 2 139 654 € 1 825 507 € 1 643 618 € 1 398 098 € 1 344 044 € 1 259 623 € 1 248 097 €
16
E.1.
Mzdové náklady
858 984€ 1 056 816€ 1 239 014€ 1 481 941€ 1 252 838€ 1 130 170€ 975 858€ 905 563€ 834 528€ 806 828€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
38 400€ 38 400€ 38 400€ 38 924€ 41 600€ 38 400€ 39 422€ 37 047€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
297 865€ 369 862€ 441 669€ 522 131€ 441 155€ 398 000€ 320 493€ 326 726€ 302 668€ 295 305€
19
E.4.
Sociálne náklady
51 418€ 65 426€ 82 634€ 97 182€ 93 114€ 76 524€ 60 147€ 73 355€ 83 005€ 108 917€
20
F.
Dane a poplatky
18 474€ 21 664€ 25 710€ 25 029€ 18 408€ 17 785€ 17 172€ 17 697€ 5 368€ 5 794€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
150 603€ 176 515€ 244 244€ 249 175€ 279 036€ 290 895€ 586 797€ 591 804€ 498 341€ 522 261€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
150 603€ 176 515€ 244 244€ 249 175€ 279 036€ 290 895€ 586 797€ 591 804€ 498 341€ 522 261€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 514€ 81 729€ 158 626€ 3 431€ 13 291€ 16 853€ 21 972€ 43 338€ 145 298€ 118 903€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-145 827€ 116 911€ 6 598€ 717€ -324€ -112€ -149€ -1 518€ 21 764€ 1 272€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 583 645€ 2 916 480€ 790 418€ 1 399 256€ 2 424 653€ 1 213 872€ 1 404 474€ 1 885 923€ 2 172 374€ 2 864 245€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
84 178 € -100 223 € -430 506 € -198 542 € 69 290 € 279 341 € 344 403 € 100 405 € 609 348 € 375 462 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
862 316 € 1 815 122 € 1 745 153 € 2 315 187 € 2 181 121 € 2 296 453 € 2 343 308 € 2 029 895 € 2 360 673 € 2 535 692 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 487 € 4 093 € 39 132 € 56 270 € 49 104 € 69 259 € 67 303 € 103 421 € 99 495 € 42 286 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 959 € 39 107 € 55 259 € 46 658 € 48 694 € 40 258 € 32 544 € 18 181 € 10 067 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
10 959€ 39 107€ 40 864€ 27 562€ 5 862€ 5 435€ 6 362€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14 395€ 19 096€ 42 832€ 34 823€ 26 182€ 18 181€ 10 067€
42
XII.
Kurzové zisky
528€ 4 093€ 25€ 1 011€ 2 446€ 20 565€ 27 045€ 70 877€ 80 724€ 32 219€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
590€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 644 € 20 390 € 104 607 € 111 687 € 137 411 € 212 145 € 119 092 € 139 452 € 148 288 € 230 062 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
11 004 € 18 827 € 88 866 € 99 405 € 104 147 € 101 375 € 97 380 € 103 688 € 72 988 € 202 544 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
11 004€ 18 827€ 88 866€ 99 405€ 104 147€ 101 375€ 97 380€ 103 688€ 72 988€ 202 544€
52
O.
Kurzové straty
16€ 55€ 7 383€ 3 212€ 20 691€ 100 500€ 5 849€ 27 283€ 66 647€ 18 101€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
624€ 1 508€ 8 358€ 9 070€ 12 573€ 10 270€ 15 863€ 8 481€ 8 653€ 9 417€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-157 € -16 297 € -65 475 € -55 417 € -88 307 € -142 886 € -51 789 € -36 031 € -48 793 € -187 776 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
84 021 € -116 520 € -495 981 € -253 959 € -19 017 € 136 455 € 292 614 € 64 374 € 560 555 € 187 686 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 455 € -25 957 € -33 955 € -2 247 € 21 148 € 51 464 € 83 926 € 30 357 € 139 153 € -69 080 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
29 543€ 64 719€ 130 863€ 24 813€ 77 334€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
8 455€ -25 957€ -33 955€ -2 247€ -8 395€ -13 255€ -46 937€ 5 544€ 61 819€ -69 080€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
75 566 € -90 563 € -462 026 € -251 712 € -40 165 € 84 991 € 208 688 € 34 017 € 421 402 € 256 766 €