Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 635€ 1 906€ 3 713€ 22 649€ 28 119€ 22 174€ 9 551€ 13 370€ 2 084€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 807€ 1 896€ 3 373€ 20 590€ 25 563€ 20 158€ 12 154€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 828 € 10 € 340 € 2 059 € 2 556 € 2 016 € 9 551 € 1 216 € 2 084 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
686 833 € 798 545 € 845 024 € 738 034 € 727 574 € 486 655 € 726 286 € 468 037 € 796 436 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
686 833€ 769 832€ 845 024€ 738 034€ 727 574€ 486 655€ 726 286€ 468 037€ 796 436€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
28 713€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
598 352 € 710 037 € 765 846 € 664 141 € 643 784 € 447 514 € 666 795 € 406 694 € 737 620 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
313 174€ 344 115€ 382 643€ 290 310€ 231 101€ 181 784€ 366 154€ 167 545€ 274 277€
10
B.2
Služby
285 178€ 365 922€ 383 203€ 373 831€ 412 683€ 265 730€ 300 641€ 239 149€ 463 343€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
90 309 € 88 518 € 79 518 € 75 952 € 86 346 € 41 157 € 69 042 € 62 559 € 60 900 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
65 476 € 50 138 € 42 945 € 34 262 € 26 092 € 20 994 € 21 661 € 16 042 € 12 807 €
13
C.1
Mzdové náklady
46 259€ 35 374€ 30 369€ 24 262€ 18 289€ 15 129€ 15 574€ 11 734€ 9 366€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16 261€ 12 442€ 10 596€ 8 126€ 6 437€ 5 325€ 5 482€ 4 130€ 3 297€
16
C.4
Sociálne náklady
2 956€ 2 322€ 1 980€ 1 874€ 1 366€ 540€ 605€ 178€ 144€
17
D
Dane a poplatky
608€ 591€ 1 050€ 650€ 1 055€ 930€ 1 404€ 1 291€ 1 580€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 151€ 8 540€ 5 390€ 9 829€ 9 988€ 10 011€ 15 936€ 16 995€ 12 394€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 718€ 4 226€ 288€ 699€ 16 250€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 842€ 1 628€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 058€ 5 951€ 960€ 16 666€ 65 991€ 10 782€ 2 861€ 1 912€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 003€ 5 270€ 7 488€ 5 306€ 26 830€ 2 380€ 7 116€ 378€ 555€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
22 847 € 31 314 € 23 893 € 42 571 € 89 071 € 17 624 € 40 408 € 29 765 € 33 565 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 321€ 3 842€ 928€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
5 368€ 4 913€ 4 058€ 4 057€ 3 553€ 5 543€ 5 672€ 5 134€ 3 384€
40
XI.
Kurzové zisky
4 543€ 1 720€ 2 266€ 4 461€ 43€ 2 802€ 1 092€ 466€ 2 919€
41
O
Kurzové straty
6 240€ 951€ 5 074€ 1 008€ 1 458€ 2 111€ 3 072€ 4 923€ 3 522€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 617€ 1 513€ 1 448€ 938€ 841€ 831€ 2 472€ 3 238€ 4 575€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-8 682 € -4 336 € -8 314 € -1 542 € -5 809 € -1 841 € -9 196 € -12 828 € -8 560 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
14 165 € 26 978 € 15 579 € 41 029 € 83 262 € 15 783 € 31 212 € 16 937 € 25 005 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 731 € 5 800 € 5 234 € 9 151 € 16 880 € 11 871 € 9 910 € 4 393 € 4 966 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 731€ 5 800€ 5 234€ 9 151€ 16 880€ 11 871€ 9 910€ 4 393€ 4 966€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 434 € 21 178 € 10 345 € 31 878 € 66 382 € 3 912 € 21 302 € 12 544 € 20 039 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
14 165 € 26 978 € 15 579 € 41 029 € 83 262 € 15 783 € 31 212 € 16 937 € 25 005 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 434 € 21 178 € 10 345 € 31 878 € 66 382 € 3 912 € 21 302 € 12 544 € 20 039 €