Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
594 691€ 690 468€ 771 738€ 848 737€ 760 683€ 755 693€ 508 829€ 735 837€ 481 407€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
601 876 € 705 244 € 810 628 € 849 985 € 777 349 € 822 383 € 519 611 € 754 948 € 483 319 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
948€ 3 635€ 1 906€ 3 713€ 22 649€ 28 119€ 22 174€ 9 551€ 13 370€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
593 743€ 686 833€ 769 832€ 845 024€ 738 034€ 727 574€ 486 655€ 726 286€ 468 037€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
6 416€ 28 713€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
276€ 3 718€ 4 226€ 288€ 699€ 16 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
493€ 11 058€ 5 951€ 960€ 16 666€ 65 991€ 10 782€ 2 861€ 1 912€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
582 965 € 682 397 € 779 314 € 826 092 € 734 778 € 733 312 € 501 987 € 714 540 € 453 554 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
535€ 1 807€ 1 896€ 3 373€ 20 590€ 25 563€ 20 158€ 12 154€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
275 379€ 313 174€ 344 115€ 382 643€ 290 310€ 231 101€ 181 784€ 366 154€ 167 545€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
213 687€ 285 178€ 365 922€ 383 203€ 373 831€ 412 683€ 265 730€ 300 641€ 239 149€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
65 733 € 65 476 € 50 138 € 42 945 € 34 262 € 26 092 € 20 994 € 21 661 € 16 042 €
16
E.1.
Mzdové náklady
47 169€ 46 259€ 35 374€ 30 369€ 24 262€ 18 289€ 15 129€ 15 574€ 11 734€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 500€ 16 261€ 12 442€ 10 596€ 8 126€ 6 437€ 5 325€ 5 482€ 4 130€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 064€ 2 956€ 2 322€ 1 980€ 1 874€ 1 366€ 540€ 605€ 178€
20
F.
Dane a poplatky
733€ 608€ 591€ 1 050€ 650€ 1 055€ 930€ 1 404€ 1 291€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 759€ 11 151€ 8 540€ 5 390€ 9 829€ 9 988€ 10 011€ 15 936€ 16 995€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 759€ 11 151€ 8 540€ 5 390€ 9 829€ 9 988€ 10 011€ 15 936€ 16 995€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 842€ 1 628€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 080€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 059€ 5 003€ 5 270€ 7 488€ 5 306€ 26 830€ 2 380€ 7 116€ 378€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
18 911 € 22 847 € 31 314 € 23 893 € 42 571 € 89 071 € 17 624 € 40 408 € 29 765 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
111 506 € 90 309 € 88 518 € 79 518 € 75 952 € 86 346 € 41 157 € 69 042 € 62 559 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 520 € 4 543 € 3 041 € 2 266 € 4 461 € 43 € 6 644 € 2 020 € 467 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 321 € 3 842 € 928 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 321€ 3 842€ 928€ 1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
4 520€ 4 543€ 1 720€ 2 266€ 4 461€ 43€ 2 802€ 1 092€ 466€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 834 € 13 225 € 7 377 € 10 580 € 6 003 € 5 852 € 8 485 € 11 216 € 13 295 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 163 € 5 368 € 4 913 € 4 058 € 4 057 € 3 553 € 5 543 € 5 672 € 5 134 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 543€ 5 672€ 5 134€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 163€ 5 368€ 4 913€ 4 058€ 4 057€ 3 553€
52
O.
Kurzové straty
1 061€ 6 240€ 951€ 5 074€ 1 008€ 1 458€ 2 111€ 3 072€ 4 923€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 610€ 1 617€ 1 513€ 1 448€ 938€ 841€ 831€ 2 472€ 3 238€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 314 € -8 682 € -4 336 € -8 314 € -1 542 € -5 809 € -1 841 € -9 196 € -12 828 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
16 597 € 14 165 € 26 978 € 15 579 € 41 029 € 83 262 € 15 783 € 31 212 € 16 937 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 889 € 3 731 € 5 800 € 5 234 € 9 151 € 16 880 € 11 871 € 9 910 € 4 393 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 889€ 3 731€ 5 800€ 5 234€ 9 151€ 16 880€ 11 871€ 9 910€ 4 393€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 708 € 10 434 € 21 178 € 10 345 € 31 878 € 66 382 € 3 912 € 21 302 € 12 544 €