Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Essity Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
121 485 000 € 125 074 000 € 117 111 000 € 103 622 613 € 84 928 370 € 87 311 068 € 94 515 506 € 115 002 038 € 102 727 397 € 75 268 782 € 83 344 578 € 83 663 613 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
68 337 000 € 73 845 000 € 66 641 000 € 61 009 820 € 55 945 273 € 55 298 547 € 58 691 220 € 70 422 521 € 55 045 483 € 49 969 281 € 58 915 555 € 50 707 794 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
107 000 € 125 000 € 115 000 € 49 156 € 81 661 € 2 176 469 € 90 650 € 76 537 € 101 766 € 67 313 € 103 311 € 116 511 €
005
A.I.2
Software
86 000€ 125 000€ 40 000€ 49 156€ 63 173€ 48 977€ 90 650€ 66 095€ 101 766€ 59 663€ 103 311€ 108 013€
007
A.I.4
Goodwill
2 127 492€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
21 000€ 0€ 75 000€ 18 488€ 10 442€ 7 650€ 0€ 8 498€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
68 230 000 € 73 720 000 € 66 526 000 € 60 960 664 € 55 863 612 € 53 122 078 € 46 999 138 € 50 989 274 € 54 943 717 € 49 901 968 € 58 812 244 € 50 591 283 €
012
A.II.1
Pozemky
1 008 000€ 1 008 000€ 328 000€ 1 008 234€ 1 008 234€ 1 008 234€ 327 839€ 327 839€ 327 839€
013
A.II.2
Stavby
18 008 000€ 19 232 000€ 18 470 000€ 17 312 034€ 18 530 343€ 19 711 130€ 17 736 170€ 18 690 359€ 20 237 330€ 9 566 180€ 10 014 568€ 10 482 971€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 579 000€ 49 621 000€ 25 443 000€ 29 851 718€ 32 106 296€ 28 518 647€ 27 797 528€ 28 484 997€ 33 959 131€ 38 319 794€ 46 106 568€ 30 927 372€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
127 000€ 149 000€ 160 000€ 156 720€ 117 594€ 139 941€ 133 299€ 47 636€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 508 000€ 3 710 000€ 22 125 000€ 2 799 620€ 4 101 145€ 2 223 923€ 915 640€ 3 249 515€ 419 417€ 1 985 994€ 2 123 616€ 4 301 069€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 9 832 338€ 1 520 203€ 88 662€ 188 928€ 30 000€ 567 492€ 4 879 871€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
11 601 432 € 19 356 710 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
11 601 432€ 19 356 710€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
52 887 000 € 50 944 000 € 50 470 000 € 42 155 866 € 28 518 684 € 31 512 397 € 35 311 064 € 44 050 562 € 47 117 035 € 24 963 764 € 24 089 165 € 32 587 201 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
12 685 000 € 14 029 000 € 12 584 000 € 12 504 502 € 10 180 963 € 9 561 378 € 10 218 361 € 8 590 953 € 13 236 424 € 6 622 078 € 7 559 225 € 11 208 624 €
032
B.I.1
Materiál
6 416 000€ 6 216 000€ 5 783 000€ 5 079 355€ 5 821 096€ 5 259 640€ 4 632 983€ 4 303 655€ 5 679 483€ 419 463€ 590 427€ 559 849€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 53 000€ 33 000€ 42 967€ 55 079€ 56 769€ 86 706€ 113 578€ 67 255€ 53 570€ 47 428€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
5 892 000€ 7 245 000€ 6 195 000€ 6 748 858€ 3 733 216€ 3 488 620€ 4 336 801€ 3 500 485€ 6 606 709€ 4 046 817€ 4 630 523€ 5 736 009€
036
B.I.5
Tovar
377 000€ 515 000€ 573 000€ 633 322€ 571 572€ 756 349€ 1 161 871€ 673 235€ 882 977€ 2 102 228€ 2 290 847€ 4 912 766€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 127 000 € 1 938 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 127 000€ 1 938 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
39 061 000 € 34 960 000 € 37 718 000 € 29 056 322 € 18 284 600 € 21 432 324 € 24 003 240 € 34 962 616 € 33 344 591 € 17 433 890 € 15 268 615 € 21 086 105 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 833 000€ 17 150 000€ 17 148 000€ 16 785 626€ 17 565 737€ 17 132 919€ 17 243 652€ 16 679 759€ 16 515 217€ 12 417 906€ 12 364 367€ 13 512 017€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
18 544 000€ 15 750 000€ 15 500 000€ 12 000 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
3 409 035€ 5 400 000€ 17 576 770€ 16 272 500€ 132 270€ 26 940€ 3 162 351€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
189 000€ 1 637 000€ 198 000€ 154 908€ 675 096€ 833 742€ 1 347 205€ 685 732€ 494 576€ 4 883 714€ 2 877 076€ 4 330 910€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
495 000€ 423 000€ 4 872 000€ 115 788€ 43 767€ 56 628€ 12 383€ 20 355€ 62 298€ 0€ 232€ 80 827€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 000 € 17 000 € 168 000 € 595 042 € 53 121 € 518 695 € 1 089 463 € 496 993 € 536 020 € 907 796 € 1 261 325 € 292 472 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 000€ 14 000€ 5 000€ 5 589€ 4 327€ 381€ 4 941€ 3 310€ 4 440€ 3 619€ 3 527€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
0€ 3 000€ 163 000€ 589 453€ 48 794€ 518 314€ 1 084 522€ 493 683€ 531 580€ 904 177€ 1 257 798€ 292 472€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
261 000 € 285 000 € 0 € 456 927 € 464 413 € 500 124 € 513 222 € 528 955 € 564 879 € 335 737 € 339 858 € 368 618 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 332 834€ 356 735€ 380 635€ 404 537€ 428 437€ 452 337€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 124 093€ 107 678€ 119 448€ 108 512€ 100 054€ 96 620€ 335 737€ 339 858€ 357 598€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
41€ 173€ 464€ 15 922€ 0€ 11 020€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
121 486 000 € 125 072 000 € 117 112 000 € 103 622 613 € 84 928 370 € 87 311 068 € 94 515 506 € 115 002 038 € 102 727 397 € 75 268 782 € 83 344 578 € 83 663 613 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
77 548 000 € 82 048 000 € 76 553 000 € 63 348 068 € 44 957 504 € 53 688 337 € 61 310 400 € 85 671 358 € 74 651 548 € 49 421 204 € 40 522 342 € 29 981 976 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
12 288 000 € 12 288 000 € 12 288 000 € 12 288 389 € 12 288 389 € 12 288 389 € 12 288 389 € 12 288 389 € 12 288 389 € 12 288 389 € 12 288 389 € 12 288 389 €
069
A.I.1
Základné imanie
12 288 000€ 12 288 000€ 12 288 000€ 12 288 389€ 12 288 389€ 12 288 389€ 12 288 389€ 12 288 389€ 12 288 389€ 12 288 389€ 12 288 389€ 12 288 389€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 4 000 € -35 000 € 73 682 € -7 755 278 € -10 595 € 40 859 € -3 742 € -9 089 € 65 491 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-7 755 278€ -10 595€ 40 859€ -3 742€ -9 089€ 65 491€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
73 682€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 229 000 € 1 229 000 € 1 229 000 € 1 228 839 € 1 228 839 € 1 228 839 € 1 228 839 € 1 228 839 € 1 228 839 € 1 228 839 € 914 782 € 846 943 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 229 000€ 1 229 000€ 1 229 000€ 1 228 839€ 1 228 839€ 1 228 839€ 1 228 839€ 1 228 839€ 1 228 839€ 1 228 839€ 914 782€ 846 943€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
64 031 000 € 68 527 000 € 63 071 000 € 31 440 278 € 17 671 109 € 30 548 450 € 42 164 726 € 61 093 461 € 49 859 016 € 27 014 204 € 16 713 327 € 15 424 617 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
64 031 000€ 68 527 000€ 63 071 000€ 31 440 278€ 17 671 109€ 30 548 450€ 42 164 726€ 61 093 461€ 49 859 016€ 27 014 204€ 16 713 327€ 15 424 617€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
0 € 18 390 562 € 13 769 167 € 9 548 977 € 13 383 724 € 11 071 264 € 11 234 445 € 8 893 514 € 10 614 933 € 1 356 536 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
43 938 000 € 43 024 000 € 40 559 000 € 39 986 425 € 39 647 459 € 33 257 081 € 32 796 494 € 28 826 556 € 27 460 292 € 25 008 673 € 41 631 379 € 53 463 586 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 415 000 € 5 975 000 € 2 568 000 € 1 859 260 € 1 960 529 € 1 308 241 € 1 611 777 € 1 634 624 € 1 742 826 € 814 865 € 688 875 € 564 198 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 262 859€ 232 327€ 438 673€ 624 327€ 663 802€ 701 485€ 265 429€ 253 257€ 462 842€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 300 000€ 3 057 000€ 671 000€ 649 989€ 669 696€ 576 242€ 559 328€ 421 132€ 517 763€ 149 193€ 15 040€ 22 340€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 115 000€ 2 918 000€ 1 897 000€ 946 412€ 1 058 506€ 293 326€ 428 122€ 549 690€ 523 578€ 400 243€ 420 578€ 79 016€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
207 000 € 0 € 1 229 000 € 2 536 823 € 2 832 738 € 2 486 968 € 1 844 152 € 1 804 755 € 1 859 382 € 1 701 670 € 1 843 525 € 619 331 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 000€ 0€ 21 651€ 29 374€ 19 087€ 9 392€ 9 267€ 12 901€ 0€ 1 393€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
195 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 1 229 000€ 2 515 172€ 2 803 364€ 2 467 881€ 1 834 760€ 1 795 488€ 1 846 481€ 1 701 670€ 1 843 525€ 617 938€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
37 316 000 € 37 049 000 € 36 762 000 € 35 590 342 € 34 854 192 € 29 461 872 € 29 340 565 € 25 387 177 € 23 858 084 € 22 492 138 € 39 098 979 € 43 583 250 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
33 257 000€ 33 453 000€ 33 402 000€ 32 974 878€ 31 777 916€ 27 782 179€ 25 851 192€ 22 279 764€ 21 573 732€ 12 173 742€ 11 807 619€ 11 188 276€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 847 288€ 1 899 941€ 971 998€ 965 779€ 1 486 946€ 937 363€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
260 000€ 504 000€ 571 000€ 970 606€ 343 333€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
483 521€ 273 706€ 228 589€ 348 010€ 8 687 883€ 24 103 408€ 30 954 259€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 284 000€ 2 193 000€ 1 762 000€ 690 830€ 672 981€ 629 211€ 526 466€ 516 396€ 528 114€ 363 482€ 318 498€ 274 613€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
173 000€ 48 000€ 571 000€ 492 959€ 490 666€ 465 779€ 385 596€ 361 827€ 360 336€ 248 555€ 224 343€ 192 027€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
694 000€ 608 000€ 136 000€ 461 069€ 1 569 003€ 100 861€ 442 667€ 75 401€ 75 894€ 48 077€ 1 146 943€ 36 712€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 648 000€ 243 000€ 320 000€ 293€ 321€ 13 650€ 25 259€ 4 620€ 11 222€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 8 696 807 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 8 696 807€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 288 120 € 323 407 € 365 650 € 408 612 € 504 124 € 615 557 € 838 905 € 1 190 857 € 218 051 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
13€ 343€ 19 498€ 218 051€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 288 120€ 323 407€ 365 650€ 408 612€ 504 124€ 615 544€ 838 562€ 1 171 359€ 0€