Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
179 242 019€ 221 707 072€ 242 461 385€ 222 974 941€ 262 669 541€ 250 832 856€ 173 630 554€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
246 627 100 € 334 221 677 € 382 360 636 € 367 939 557 € 456 160 800 € 443 603 305 € 296 851 877 € 104 449 600 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
178 512 024€ 221 128 186€ 242 071 573€ 220 139 235€ 261 310 046€ 250 664 006€ 173 450 726€ 73 069 123€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
576 165€ 330 894€ 166 518€ 2 579 415€ 1 076 000€ 168 849€ 179 828€ 4 445 235€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 488€ 7 008€ 7 833€ 575 650€ 115 329€ 63 750€ 85 833€ 18 897€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
67 537 423€ 112 755 589€ 140 114 712€ 144 645 257€ 193 659 425€ 192 706 700€ 123 135 490€ 26 916 345€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
245 271 909 € 333 029 552 € 381 213 222 € 366 634 853 € 453 129 220 € 441 306 124 € 293 871 519 € 103 713 338 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
168 033 731€ 212 968 549€ 236 000 073€ 215 384 873€ 254 316 691€ 243 886 768€ 167 649 581€ 71 566 772€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
217 116€ 126 319€ 43 757€ 46 566€ 67 542€ 47 782€ 32 086€ 29 359€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 543 471€ 6 023 563€ 4 461 300€ 5 907 871€ 4 462 300€ 4 181 741€ 2 683 811€ 4 542 806€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 050 013 € 1 081 054 € 590 247 € 579 353 € 591 926 € 531 792 € 317 532 € 152 006 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 459 159€ 776 904€ 428 115€ 420 838€ 427 259€ 404 682€ 231 469€ 112 312€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
503 319€ 268 121€ 145 244€ 143 843€ 149 156€ 114 246€ 77 643€ 35 388€
19
E.4.
Sociálne náklady
87 535€ 36 029€ 16 888€ 14 672€ 15 511€ 12 864€ 8 420€ 4 306€
20
F.
Dane a poplatky
14 787€ 7 443€ 4 633€ 5 907€ 8 226€ 8 301€ 7 317€ 5 423€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
69 982€ 101 729€ 153 895€ 172 568€ 147 074€ 93 957€ 80 507€ 41 916€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
69 982€ 101 729€ 153 895€ 172 568€ 147 074€ 93 957€ 80 507€ 41 916€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
484€ 8€ 23 827€ 216 890€ 107 766€ 70 833€ 80 342€ 18 897€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 423€ 5 981€ 19 907€ -1 587€ 5 156€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
67 338 902€ 112 714 906€ 139 915 583€ 144 322 412€ 193 422 539€ 192 484 950€ 123 020 343€ 27 356 159€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 355 191 € 1 192 125 € 1 147 414 € 1 304 704 € 3 031 580 € 2 297 181 € 2 980 358 € 736 262 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 293 871 € 2 340 649 € 1 732 961 € 1 379 340 € 3 539 513 € 2 716 564 € 3 265 076 € 1 375 421 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 836 € 17 780 € 2 695 078 € 791 993 € 451 331 € 1 503 651 € 527 589 € 609 787 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 500 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 225 € 321 € 270 € 95 708 € 136 227 € 11 362 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 225€ 321€ 270€ 95 708€ 136 227€ 11 362€
42
XII.
Kurzové zisky
13 806€ 17 780€ 47 085€ 791 672€ 88 365€ 836 168€ 391 362€ 598 425€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
146 768€ 362 696€ 571 775€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
355 235 € 482 594 € 3 425 445 € 1 677 449 € 2 074 490 € 2 408 443 € 1 686 608 € 907 616 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 460 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
225 662 € 311 598 € 537 892 € 739 642 € 832 519 € 802 424 € 203 261 € 267 849 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
129 250€ 129 250€ 64 638€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
96 412€ 182 348€ 473 254€ 739 642€ 832 519€ 802 424€ 203 261€ 267 849€
52
O.
Kurzové straty
38 827€ 37 637€ 220 595€ 78 786€ 328 711€ 1 108 330€ 1 199 859€ 588 122€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
609 959€ 572 077€ 72 726€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
90 746€ 133 359€ 206 958€ 249 062€ 341 183€ 424 963€ 283 488€ 51 645€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-341 399 € -464 814 € -730 367 € -885 456 € -1 623 159 € -904 792 € -1 159 019 € -297 829 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 013 792 € 727 311 € 417 047 € 419 248 € 1 408 421 € 1 392 389 € 1 821 339 € 438 433 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
235 023 € 188 072 € 104 373 € 103 104 € 327 905 € 327 357 € 413 907 € 108 193 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
241 792€ 190 673€ 49 686€ 159 693€ 321 973€ 345 201€ 411 475€ 108 193€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-6 769€ -2 601€ 54 687€ -56 589€ 5 932€ -17 844€ 2 432€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
778 769 € 539 239 € 312 674 € 316 144 € 1 080 516 € 1 065 032 € 1 407 432 € 330 240 €