Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FC VSS Košice, a.s.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Iné konanie č. 4CoKR/27/2020 [ukončené]
  • Spisová značka 4CoKR/27/2020
  • Prvý a posledný záznam 20.3.2019 - 15.10.2020
  • Detekcia ukončenia: 24.9.2020ukončením reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.9.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach
8.7.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
18.5.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
31.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
7.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Košice Košický
7.11.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Košice Košický
15.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Košice Košický
8.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Košice Košický
14.6.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Košice Košický
22.5.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Košice Košický
22.5.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Košice Košický
15.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
10.4.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický