Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Farma - Spolok družstvo, s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 5.6.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 111 z roku 2014 12.6.2014
 • Úpadca Farma - Spolok družstvo, s.r.o.
  IČO: 36595764
  Pražská 4
  040 11   Košice
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti

Farma - Spolok družstvo, s.r.o., so sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, IČO 36 595 764, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke č. 16849/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 9CbR/68/2013
 • ICS 7113223542
 • Vydal JUDr. Soňa Glezgo
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Mgr. Lenka Šoltésová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 28.10.2015
Výmaz 27.1.2016

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
12.6.2014
Rozhodnutie Zrušenie