Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
15 117€ 22 543€ 95 478€ 270 569€ 208 868€ 25 245€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 290€ 21 391€ 88 563€ 273 629€ 201 774€ 27 967€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
827 € 1 152 € 6 915 € -3 060 € 7 094 € -2 722 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
91 637 808 € 83 226 212 € 80 057 218 € 79 653 094 € 79 654 315 € 48 977 825 € 41 715 070 € 45 450 128 € 47 400 628 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
91 346 161€ 82 218 952€ 80 936 357€ 80 169 188€ 79 451 950€ 47 451 275€ 41 261 338€ 46 133 036€ 47 349 732€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
291 647€ 1 007 260€ -890 002€ -532 110€ 202 365€ 1 526 550€ 439 788€ -682 908€ 50 896€
07
II.3
Aktivácia
0€ 10 863€ 16 016€ 13 944€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
65 987 708 € 64 096 383 € 61 126 404 € 60 306 839 € 61 952 233 € 35 012 943 € 28 271 386 € 30 448 089 € 31 752 215 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
58 584 890€ 55 991 957€ 51 322 777€ 44 206 123€ 43 768 091€ 28 321 060€ 23 908 097€ 25 951 482€ 27 240 594€
10
B.2
Služby
7 350 555€ 8 206 134€ 10 165 823€ 15 896 557€ 17 908 713€ 6 691 883€ 4 363 289€ 4 496 607€ 4 511 621€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
25 650 927 € 19 130 981 € 18 937 729 € 19 343 195 € 17 709 176 € 13 962 160 € 13 443 684 € 15 002 039 € 15 648 413 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
14 546 697 € 12 726 744 € 11 628 608 € 11 416 331 € 11 348 620 € 8 503 098 € 7 723 547 € 7 669 809 € 7 797 914 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 871 031€ 8 643 847€ 7 896 932€ 7 738 257€ 7 683 112€ 5 743 651€ 5 105 970€ 5 137 303€ 5 138 688€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 628 162€ 3 163 889€ 2 849 843€ 2 809 956€ 2 736 241€ 2 002 629€ 1 831 657€ 1 740 611€ 1 814 464€
16
C.4
Sociálne náklady
1 047 504€ 919 008€ 881 833€ 868 118€ 929 267€ 756 818€ 785 920€ 791 895€ 844 762€
17
D
Dane a poplatky
18 959€ 15 457€ 13 138€ 13 284€ 12 336€ 3 945€ 3 934€ 2 961€ 4 453€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 432 676€ 4 189 013€ 2 652 346€ 3 221 368€ 3 236 715€ 3 277 807€ 3 947 718€ 4 911 353€ 4 933 429€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
865 870€ 97 559€ 2 725 202€ 104 959€ 182 978€ 523 086€ 550 444€ 531 130€ 919 719€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
365 335€ 76 260€ 2 430 040€ 210 263€ 159 426€ 501 317€ 552 006€ 385 838€ 912 730€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
366 131€ 335 609€ 202 538€ 380 035€ 1 212 643€ 176 760€ 463 456€ 619 720€ 945 624€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
188 395€ -721€ 195 656€ 336 628€ 1 303 790€ 495 172€ 134 668€ 220 120€ 118 637€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 330 866 € 2 557 396 € 4 945 681 € 4 630 315 € 3 043 910 € 1 880 667 € 2 095 711 € 2 962 808 € 3 746 593 €
38
X.
Výnosové úroky
0€ 2 888€ 586€ 170€ 153€ 48€ 99€ 174€ 247€
39
N
Nákladové úroky
286 657€ 95 901€ 177€ 297€ 1 244€ 1 716€ 100 647€ 222 516€ 184 850€
40
XI.
Kurzové zisky
266 292€ 189 394€ 554 025€ 68 276€ 11 245€ 8 986€ 4 325€ 3 578€ 11 543€
41
O
Kurzové straty
271 606€ 218 416€ 189 057€ 789 771€ 622 764€ 39 224€ 25 065€ 32 537€ 35 518€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 803€ 15 683€ 18 071€ 23 035€ 24 749€ 8 432€ 7 513€ 9 876€ 11 212€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-307 774 € -137 718 € 347 306 € -744 657 € -637 359 € -40 338 € -128 801 € -261 177 € -219 790 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 023 092 € 2 419 678 € 5 292 987 € 3 885 658 € 2 406 551 € 1 840 329 € 1 966 910 € 2 701 631 € 3 526 803 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
876 858 € 563 344 € 1 156 267 € 1 085 669 € -951 643 € 503 887 € 589 727 € 627 993 € 710 917 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
689 929€ 462 708€ 790 383€ 824 036€ 678 994€ 915 484€ 675 040€ 687 652€ 584 966€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
186 929€ 100 636€ 365 884€ 261 633€ -1 630 637€ -411 597€ -85 313€ -59 659€ 125 951€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 146 234 € 1 856 334 € 4 136 720 € 2 799 989 € 3 358 194 € 1 336 442 € 1 377 183 € 2 073 638 € 2 815 886 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 023 092 € 2 419 678 € 5 292 987 € 3 885 658 € 2 406 551 € 1 840 329 € 1 966 910 € 2 701 631 € 3 526 803 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 146 234 € 1 856 334 € 4 136 720 € 2 799 989 € 3 358 194 € 1 336 442 € 1 377 183 € 2 073 638 € 2 815 886 €