Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

 • Názov Východoslovenská distribučná, a.s.
 • IČO 36599361
 • DIČ 2022082997
 • IČ DPH SK2022082997 podľa §4
 • Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
 • Dátum vzniku 4. novembra 2005, Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 1411/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 220 040 272 € / splatené 220 040 272 €
  Podľa účtovnej závierky: 220 040 000 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 15.2.2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 15.2.2007
distribúcia elektriny 1.7.2007
prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov 1.7.2007
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb 1.7.2007
montáž určených meradiel 1.1.2014
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
- výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
skupina E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, trieda A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
- výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
1.1.2014
poskytovanie služieb spojených s obsluhou elektrických staníc bez obmedzenia napätia 1.1.2014
počítačové služby 1.1.2014
diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej sústavy 1.1.2014
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
OU oprava a údržba
R rekonštrukcia
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V rozsahu:
E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Triedy objektov:
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
1.1.2014
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V rozsahu:
technické zariadenia tlakové skupina A
b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny
technické zariadenia tlakové skupina B
b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpčné plyny, kvapaliny
Poznámka: Montáž tlakových nádob iba bez zásahu do tlakového celku nádoby zváraním, rezaním vŕtaním a podobne.
11.3.2021
Odborné prehliadky a odborné skušky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:
OU oprava a údržba
R rekonštrukcia
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V rozsahu:
technické zariadenia skupina A
a žeriavy a zdvíhadlá
b pohyblivé pracovné plošiny
c výťahy
k zdvíhacie čelá vozidiel na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní
technické zariadenia zdvíhacie skupina B
a žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom a s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom
b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov
c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena
d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel
e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb
f zvisle posuvné brány
g regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy
i schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov
1.1.2014
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 1.1.2014
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 1.1.2014
opravy pracovných strojov 1.1.2014
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 1.1.2014
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 1.1.2014
geodetické a kartografické činnosti 1.1.2014
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 1.1.2014
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1.1.2014
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť 1.1.2014
verejné obstarávanie 1.1.2014
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 1.1.2014
prieskum trhu a verejnej mienky 1.1.2014
reklamné a marketingové služby 1.1.2014
vedenie účtovníctva 1.1.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 1.1.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 1.1.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 1.1.2014
kopírovacie a rozmnožovacie služby 1.1.2014
bezpečnostnotechnické služby 1.1.2014
vydavateľská činnosť 1.1.2014
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín 1.1.2014
V výroba technických zariadení elektrických
V rozsahu:
E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače
Triedy objektov:
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
11.3.2021
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním: pozemné stavby, inžinierske stavby 1.7.2014
výkon činnosti energetického audítora 1.7.2014
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória pre oblasť - vykonávania vysokonapäťových a prúdových skúšok elektrických predmetov a zariadení, skúšok oteplenia elektroenergetických rozvodných zariadení, skúšok dielektrických pracovných a ochranných pomôcok, skúšok istiacich a spínacích prvkov elektrického rozvodu podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-297 1.7.2014
prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky 1.7.2014
výkon činnosti stavbyvedúceho 30.9.2014
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 30.9.2014
technik požiarnej ochrany 28.7.2015
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach 15.5.2017
dohľad nad pracovnými podmienkami 1.7.2018