Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

 • Názov Východoslovenská distribučná, a.s.
 • IČO 36599361
 • DIČ 2022082997
 • IČ DPH SK2022082997 podľa §4
 • Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
 • Dátum vzniku 4. novembra 2005, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1411/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 220 040 272 € / splatené 220 040 272 €
  Podľa účtovnej závierky: 220 040 000 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Tomáš Bucsko Člen predstavenstva 10, 076 75 Veľké Raškovce 16. decembra 2016
Ing. Radoslav Haluška Predseda predstavenstva Hlavná 414/20, 044 10 Geča 1. apríla 2018
Klaus Buhl Člen predstavenstva Nikolaus-Groß -Str. 19A, 45529 Hattingen, Nemecká spolková republika 1. apríla 2018
Ing. Peter Melniček Podpredseda predstavenstva Sídlisko II 1217/44, 093 01 Vranov nad Topľou 1. júla 2019
Ing. Jana Palková Člen predstavenstva Adlerova 21, 040 22 Košice 1. júla 2012
 • Konanie menom spoločnosti [od 15. februára 2007] Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Juraj Slafkovský Predseda dozornej rady Skladná 1/B, 040 01 Košice 16. decembra 2016
MUDr. Renáta Lenártová, PhD. Dozorná rada Irkutská 5, 040 01 Košice 16. decembra 2016
Ing. Peter Želinský Dozorná rada Viedenská 26, 040 13 Košice 16. decembra 2016
Ing. Richard Tušan Dozorná rada Liesková 5, 040 01 Košice 16. decembra 2016
Ing. Viliam Titka Dozorná rada Beša 50, 076 72 Beša 16. decembra 2016
Andrej Macár Člen dozornej rady 220, 072 04 Trhovište 25. augusta 2015
Ing. Jozef Jenčo Dozorná rada Južná trieda 1562/26, 040 01 Košice-Juh 25. augusta 2019
Marián Palenčar Dozorná rada Tehelná 6309/16, 080 01 Prešov 25. augusta 2019
Tamás Jászay Podpredseda dozornej rady Királyhelmec u. 7, H-1037 Budapešť, Maďarsko 11. septembra 2019
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Východoslovenská energetika Holding a.s. [36211222] Akcionár Mlynská 31, 042 91 Košice
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 15.2.2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 15.2.2007
distribúcia elektriny 1.7.2007
prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov 1.7.2007
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb 1.7.2007
montáž určených meradiel 1.1.2014
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
- výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
skupina E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, trieda A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
- výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
1.1.2014
poskytovanie služieb spojených s obsluhou elektrických staníc bez obmedzenia napätia 1.1.2014
počítačové služby 1.1.2014
diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej sústavy 1.1.2014
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
OU oprava a údržba
R rekonštrukcia
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V rozsahu:
E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Triedy objektov:
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
1.1.2014
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V rozsahu:
technické zariadenia tlakové skupina A
b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny
technické zariadenia tlakové skupina B
b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpčné plyny, kvapaliny
Poznámka: Montáž tlakových nádob iba bez zásahu do tlakového celku nádoby zváraním, rezaním vŕtaním a podobne.
1.1.2014
Odborné prehliadky a odborné skušky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:
OU oprava a údržba
R rekonštrukcia
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V rozsahu:
technické zariadenia skupina A
a žeriavy a zdvíhadlá
b pohyblivé pracovné plošiny
c výťahy
k zdvíhacie čelá vozidiel na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní
technické zariadenia zdvíhacie skupina B
a žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom a s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom
b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov
c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena
d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel
e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb
f zvisle posuvné brány
g regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy
i schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov
1.1.2014
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 1.1.2014
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 1.1.2014
opravy pracovných strojov 1.1.2014
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 1.1.2014
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 1.1.2014
geodetické a kartografické činnosti 1.1.2014
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 1.1.2014
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1.1.2014
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť 1.1.2014
verejné obstarávanie 1.1.2014
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 1.1.2014
prieskum trhu a verejnej mienky 1.1.2014
reklamné a marketingové služby 1.1.2014
vedenie účtovníctva 1.1.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 1.1.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 1.1.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 1.1.2014
kopírovacie a rozmnožovacie služby 1.1.2014
bezpečnostnotechnické služby 1.1.2014
vydavateľská činnosť 1.1.2014
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín 1.1.2014
V výroba technických zariadení elektrických
V rozsahu:
E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače
Triedy objektov:
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
1.1.2014
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním: pozemné stavby, inžinierske stavby 1.7.2014
výkon činnosti energetického audítora 1.7.2014
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória pre oblasť - vykonávania vysokonapäťových a prúdových skúšok elektrických predmetov a zariadení, skúšok oteplenia elektroenergetických rozvodných zariadení, skúšok dielektrických pracovných a ochranných pomôcok, skúšok istiacich a spínacích prvkov elektrického rozvodu podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-297 1.7.2014
prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky 1.7.2014
výkon činnosti stavbyvedúceho 30.9.2014
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 30.9.2014
technik požiarnej ochrany 28.7.2015
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach 15.5.2017
dohľad nad pracovnými podmienkami 1.7.2018
História zmien a podania