Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská distribučná, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
682 178 000 € 674 370 000 € 765 870 000 € 743 259 000 € 746 756 000 € 740 932 000 € 714 064 000 € 699 956 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
649 373 000 € 649 751 000 € 659 357 000 € 665 149 000 € 675 263 000 € 690 146 000 € 659 340 000 € 661 855 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
27 381 000 € 25 875 000 € 26 179 000 € 27 057 000 € 28 280 000 € 29 620 000 € 2 546 000 € 2 427 000 €
005
A.I.2
Software
12 363 000€ 11 604 000€ 11 869 000€ 13 646 000€ 15 300 000€ 14 929 000€ 1 844 000€ 1 732 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
12 677 000€ 12 677 000€ 12 677 000€ 12 677 000€ 12 677 000€ 12 677 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 341 000€ 1 594 000€ 1 633 000€ 734 000€ 303 000€ 2 014 000€ 702 000€ 695 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
621 992 000 € 623 876 000 € 633 178 000 € 638 092 000 € 646 983 000 € 660 526 000 € 656 794 000 € 659 428 000 €
012
A.II.1
Pozemky
12 771 000€ 12 737 000€ 12 733 000€ 12 704 000€ 12 640 000€ 13 058 000€ 8 616 000€ 8 609 000€
013
A.II.2
Stavby
439 957 000€ 443 704 000€ 449 001 000€ 455 682 000€ 469 486 000€ 474 464 000€ 492 641 000€ 498 410 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
140 766 000€ 140 284 000€ 142 865 000€ 146 186 000€ 150 556 000€ 142 167 000€ 123 847 000€ 115 639 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 692 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
23 806 000€ 27 151 000€ 28 579 000€ 23 520 000€ 14 301 000€ 30 837 000€ 31 690 000€ 36 770 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
32 582 000 € 24 619 000 € 106 513 000 € 78 110 000 € 71 493 000 € 50 786 000 € 54 724 000 € 38 101 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 009 000 € 2 913 000 € 2 145 000 € 3 618 000 € 2 933 000 € 1 858 000 € 239 000 € 317 000 €
032
B.I.1
Materiál
3 009 000€ 2 913 000€ 2 145 000€ 3 618 000€ 2 933 000€ 1 858 000€ 239 000€ 317 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
26 165 000 € 18 998 000 € 102 375 000 € 72 784 000 € 66 628 000 € 47 890 000 € 54 106 000 € 37 399 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 227 000€ 16 773 000€ 16 859 000€ 18 348 000€ 18 734 000€ 13 580 000€ 18 354 000€ 17 409 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 970 000€ 0€ 85 247 000€ 54 353 000€ 46 959 000€ 34 228 000€ 24 018 000€ 4 533 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
461 000€ 1 634 000€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
507 000€ 591 000€ 269 000€ 83 000€ 935 000€ 82 000€ 11 734 000€ 15 457 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 408 000 € 2 708 000 € 1 993 000 € 1 708 000 € 1 932 000 € 1 038 000 € 379 000 € 385 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
223 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
682 178 000 € 674 370 000 € 765 870 000 € 743 259 000 € 746 756 000 € 740 932 000 € 714 064 000 € 699 956 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
300 905 000 € 290 463 000 € 600 975 000 € 590 329 000 € 603 231 000 € 588 007 000 € 563 878 000 € 550 103 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
220 040 000 € 217 736 000 € 437 736 000 € 437 736 000 € 437 736 000 € 437 736 000 € 432 815 000 € 432 815 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
220 040 000€ 217 736 000€ 437 736 000€ 437 736 000€ 437 736 000€ 437 736 000€ 432 815 000€ 432 815 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
44 008 000 € 43 547 000 € 87 557 000 € 87 557 000 € 87 557 000 € 87 557 000 € 86 573 000 € 86 573 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
44 008 000€ 43 547 000€ 87 557 000€ 87 557 000€ 87 557 000€ 87 557 000€ 86 573 000€ 86 573 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
36 857 000 € 29 180 000 € 75 682 000 € 65 036 000 € 77 938 000 € 62 714 000 € 44 490 000 € 30 715 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
36 857 000€ 29 180 000€ 75 682 000€ 65 036 000€ 77 938 000€ 62 714 000€ 44 490 000€ 30 715 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
372 372 000 € 374 834 000 € 127 747 000 € 121 018 000 € 114 184 000 € 125 065 000 € 132 318 000 € 135 460 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 775 000 € 10 064 000 € 9 353 000 € 4 438 000 € 4 766 000 € 4 658 000 € 3 022 000 € 2 110 000 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
6 088 000€ 5 573 000€ 5 173 000€ 4 245 000€ 4 423 000€ 4 353 000€ 923 000€ 1 007 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 687 000€ 4 491 000€ 4 180 000€ 193 000€ 343 000€ 305 000€ 2 099 000€ 1 103 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
100 558 000 € 100 550 000 € 76 394 000 € 79 721 000 € 73 569 000 € 77 237 000 € 74 114 000 € 78 330 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
28 152 000€ 27 000 000€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 964 000€ 3 003 000€ 3 248 000€ 3 494 000€ 3 739 000€ 3 977 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
68 442 000€ 70 547 000€ 73 146 000€ 76 227 000€ 69 830 000€ 73 260 000€ 74 114 000€ 78 330 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
41 581 000 € 43 924 000 € 42 000 000 € 36 859 000 € 35 849 000 € 43 170 000 € 40 182 000 € 42 809 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
31 127 000€ 32 722 000€ 40 341 000€ 36 236 000€ 22 172 000€ 34 913 000€ 37 097 000€ 40 892 000€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
962 000€ 979 000€ 97 000€ 97 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 503 000€ 768 000€ 67 000€ 61 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 933 000€ 3 752 000€ 1 414 000€ 383 000€ 2 767 000€ 6 283 000€ 2 921 000€ 1 759 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 521 000€ 7 450 000€ 245 000€ 240 000€ 3 445 000€ 227 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
458 000€ 220 296 000€ 0€ 3 160 000€ 6 811 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
220 000 000 € 11 840 000 € 5 400 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
220 000 000€ 11 840 000€ 5 400 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
8 901 000 € 9 073 000 € 37 148 000 € 31 912 000 € 29 341 000 € 27 860 000 € 17 868 000 € 14 393 000 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
8 901 000€ 9 073 000€ 35 204 000€ 30 118 000€ 27 705 000€ 26 372 000€ 17 868 000€ 14 393 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 1 944 000€ 1 794 000€ 1 636 000€ 1 488 000€