Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

METALCAST, spol. s r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2016
30.04.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
-
-
-
-
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
64 466 € 636 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1€
10
B.2
Služby
64 465€ 636€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-64 466 € -636 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
170€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
80 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
408 784€ 854 585€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 531€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34 949€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-443 733 € -825 690 € -636 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
941€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-941 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-443 733 € -825 690 € -1 577 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-443 733 € -825 690 € -1 577 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-443 733 € -825 690 € -1 577 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-443 733 € -825 690 € -1 577 €