Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AgroMed, s.r.o. „v konkurze"

Údaje z Obchodného registra spoločnosti AgroMed, s.r.o. „v konkurze"

 • Názov AgroMed, s.r.o. „v konkurze"
 • IČO 36620165
 • DIČ 2021744615
 • IČ DPH SK2021744615 podľa §4
 • Sídlo Medená 12, 974 05 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 11. septembra 2003, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 39396/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 506 641 € / splatené 506 641 €
  Podľa účtovnej závierky: 506 641 €
 • Historický názov AgroMed, s.r.o. „v reštrukturalizácii“
  (platné do 15. januára 2024 )
  AgroMed, s.r.o.
  (platné do 30. júna 2023 )
 • Historické sídlo Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
  (platné do 15. novembra 2022)
  Zvolenská 14, 974 05 Banská Bystrica
  (platné do 25. augusta 2020)
  Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava
  (platné do 12. mája 2020)
  Panónska cesta 45, 851 04 Bratislava
  (platné do 21. marca 2014)
  Uľanská cesta 43, 976 03 Banská Bystrica
  (platné do 6. októbra 2010)
  Kúpeľná 64, 976 62 Brusno
  (platné do 28. septembra 2007)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 17. októbra 2023
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Žilina č. k. 9R/1/2023-201 zo dňa 10. 10. 2023, právoplatným a vykonateľným dňa 17. 10. 2023 bolo na spoločnosť AgroMed, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Medená 12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 620 165 zastavené reštrukturalizačné konanie. Následne bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka AgroMed, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Medená 12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 620 165 a ustanovený správca konkurznej podstaty spoločnosť CUBE RECOVERY, k.s., so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 55 415 245, značka správcu: S2087.
Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 11. mája 2023
 • Dôvod povolenia Uznesením Okresného súdu Žilina č.k.: 9R/1/2023-102 zo dňa 28. 04. 2023, právoplatným dňa 11. 05. 2023 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka AgroMed, s.r.o., Medená 12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 620 165 a za reštrukturalizačného správu ustanovil JUDr. Petra Kubika, so sídlom kancelárie Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, značka správcu S1223.
 • Dátum ukončenia 17. októbra 2023
 • Dôvod ukončenia Uznesením Okresného súdu Žilina č. k. 9R/1/2023-201 zo dňa 10. 10. 2023, právoplatným a vykonateľným dňa 17. 10. 2023 bolo na spoločnosť AgroMed, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Medená 12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 620 165 zastavené reštrukturalizačné konanie. Následne bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka AgroMed, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Medená 12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 620 165 a ustanovený správca konkurznej podstaty spoločnosť CUBE RECOVERY, k.s., so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 55 415 245, značka správcu: S2087.
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 11.9.2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 11.9.2003
sprostredkovanie obchodu a služieb 11.9.2003
reklamná činnosť 11.9.2003
prenájom hnuteľného majetku 11.9.2003
prípravné práce k realizácii stavby 6.10.2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 6.10.2010
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 6.10.2010
správa bytového, alebo nebytového fondu 6.10.2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 6.10.2010
údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu maliarskych a upratovacích prác 6.10.2010
čistiace a upratovacie služby 6.10.2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 2.11.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 2.11.2011
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 2.11.2011
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 2.11.2011
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 2.11.2011
počítačové služby 2.11.2011
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby 2.11.2011
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby 2.11.2011
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby
- jednoduché stavby a Inžinierske stavby,
- potrubné, energetické a iné líniové stavby
27.4.2022
výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Líniové vedenie a rozvody 2.11.2011
výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia 2.11.2011
vedenie účtovníctva 1.3.2012
administratívne služby 1.3.2012
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.1.2001, v spojení
s Doplnkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.6.2003
podľa §-u 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.11.2011
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.3.2012
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2014.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2016.
6. Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 9R/1/2023-184 zo dňa 18. 08. 2023 právoplatným a vykonateľným dňa 25. 08. 2023, vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka AgroMed, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Medená 12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 620 165, súd odvolal z funkcie správcu JUDr. Petra Kubika, so sídlom kancelárie Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 37 988 620, značka správcu: S1223. Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 9R/1/2023-184 zo dňa 18. 08. 2023 právoplatným a vykonateľným dňa 25. 08. 2023, vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka AgroMed, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Medená 12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 620 165, súd do funkcie správcu ustanovil spoločnosť CUBE RECOVERY, k.s., so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 55 415 245, značka správcu S2087.