Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“

 • Názov Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“
 • IČO 36620319
 • DIČ 2021797844
 • IČ DPH SK2021797844 podľa §4
 • Sídlo Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
 • Dátum vzniku 23. septembra 2003, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 8600/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 3 990 000 € / splatené 3 990 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 3 990 000 €
 • Historický názov Potraviny Kačka, a.s.
  (platné do 28. januára 2020 )
  CBA Slovakia, a.s.
  (platné do 21. augusta 2019 )
  CBA Slovakia, s.r.o.
  (platné do 25. septembra 2013 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 17. októbra 2019
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-91 zo dňa 10. 10. 2019, právoplatným dňa 17. 10. 2019 a vykonateľným dňa 17. 10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695.
Predmety podnikania
Názov Vznik
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 19.7.2012
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 19.7.2012
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností 19.7.2012
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky 19.7.2012
počítačové služby 19.7.2012
reklamné a marketingové služby 6.8.2015
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 6.8.2015
prieskum trhu a verejnej mienky 6.8.2015
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 6.8.2015
faktoring a forfaiting 6.8.2015
zriadenie a prevádzkovanie predajní a vykonávanie s tým súvisiacich služieb v rozsahu voľnej živnosti 2.4.2018
poskytovanie účtovných služieb 21.8.2019
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-106 zo dňa 17. 10. 2019 právoplatným dňa 24. 10. 2019 bol odvolaný správca konkurznej podstaty JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica a ustanovená bola do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu S1795
2. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-1366 zo dňa 06. 08. 2020, právoplatným dňa 13. 08. 2020, vo veci úpadcu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Katarínu Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva. Za správcu konkurznej podstaty v tejto veci ustanovil spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1731.