Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.10.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
91 612 307€ 150 883 621€ 136 306 404€ 142 576 368€ 141 558 839€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
96 200 976 € 151 400 437 € 136 499 279 € 143 321 276 € 141 947 476 € 146 331 021 € 149 277 994 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
88 898 337€ 144 074 342€ 129 684 678€ 130 352 738€ 130 477 417€ 130 143 705€ 133 566 521€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 713 970€ 6 809 279€ 6 621 726€ 12 223 630€ 11 081 423€ 10 500 781€ 9 939 256€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
24 593€ 31 709€ 12 743€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 335 172€ 17 378€ 6 243€ 21 006€ 2 221€ 971€ 1 610€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 228 904€ 467 729€ 186 632€ 723 902€ 386 415€ 5 685 564€ 5 757 864€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
118 290 728 € 155 335 249 € 139 530 473 € 142 385 920 € 145 317 350 € 145 056 248 € 148 608 256 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
69 589 255€ 105 319 539€ 94 297 883€ 100 769 272€ 101 276 362€ 105 561 806€ 108 554 948€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 392 138€ 5 785 819€ 5 000 057€ 5 255 610€ 5 402 784€ 5 238 673€ 5 816 309€
13
C.
Opravné položky k zásobám
272 130€ 1 956 369€
14
D.
Služby
10 337 485€ 13 455 505€ 13 094 640€ 12 512 263€ 14 128 520€ 13 768 770€ 13 294 298€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
27 646 212 € 26 538 571 € 21 008 116 € 20 057 141 € 19 258 617 € 19 097 693 € 19 365 493 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 614 353€ 18 912 438€ 15 017 262€ 14 412 834€ 13 770 766€ 13 365 951€ 13 520 628€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 583 314€ 6 502 148€ 4 883 535€ 4 537 612€ 4 359 822€ 4 609 706€ 4 703 229€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 448 545€ 1 123 985€ 1 107 319€ 1 106 695€ 1 128 029€ 1 122 036€ 1 141 636€
20
F.
Dane a poplatky
68 956€ 84 465€ 84 335€ 84 357€ 29 422€ 28 701€ 33 402€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 375 458€ 1 389 213€ 2 304 750€ 2 133 669€ 2 705 328€ 344 051€ 338 933€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 375 458€ 2 089 213€ 2 304 750€ 2 133 669€ 2 703 768€ 344 051€ 338 933€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-700 000€ 1 560€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
466 242€ 348€ 2 116€ 32 138€ 3 203€ 366€ 95€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-209 370€ 434 325€ 1 278 193€ -135 178€ -6 365€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 414 982€ 2 699 029€ 1 347 882€ 1 541 470€ 1 234 921€ 1 151 366€ 1 211 143€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-22 089 752 € -3 934 812 € -3 031 194 € 935 356 € -3 369 874 € 1 274 773 € 669 738 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 318 022 € 26 082 337 € 21 957 455 € 24 039 223 € 20 751 174 € 16 075 237 € 15 852 965 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
215 449 € 2 € 4 113 € 8 952 € 7 439 € 35 702 € 497 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
66 673€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
57 € 1 300 € 110 € 35 393 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
35 393€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
57€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
1 300€ 110€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
148 776 € 4 056 € 7 652 € 7 329 € 309 € 497 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
4 041€ 7 572€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
148 776€ 15€ 80€ 7 329€ 309€ 497€
42
XII.
Kurzové zisky
2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 468 990 € 801 494 € 678 796 € 613 382 € 428 712 € 360 201 € 334 101 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
23 571€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 551 € 173 524 € 202 726 € 219 420 € 11 710 € 29 685 € 41 871 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
16 371€ 23 962€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 551€ 173 524€ 202 726€ 219 420€ 11 710€ 13 314€ 17 909€
52
O.
Kurzové straty
59€ 51€ 120€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
63 803€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 443 809€ 627 919€ 476 070€ 330 159€ 417 002€ 330 396€ 292 230€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 253 541 € -801 492 € -674 683 € -604 430 € -421 273 € -324 499 € -333 604 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-24 343 293 € -4 736 304 € -3 705 877 € 330 926 € -3 791 147 € 950 274 € 336 134 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 112 625 € -272 007 € 516 042 € 258 843 € 287 449 € 248 338 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
410 665€ 596 400€ 125 995€ 315 855€ 284 985€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 112 625€ -682 672€ -80 358€ 132 848€ -28 406€ -36 647€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-26 455 918 € -4 736 304 € -3 433 870 € -185 116 € -4 049 990 € 662 825 € 87 796 €