Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 420 214 € 8 981 024 € 9 021 210 € 9 844 601 € 9 144 911 € 11 096 019 € 9 161 197 € 7 327 201 € 8 118 408 € 6 715 220 € 5 374 730 € 7 157 004 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 145 396 € 3 946 090 € 4 004 692 € 4 280 947 € 4 346 841 € 2 592 916 € 1 953 157 € 1 906 579 € 1 859 114 € 1 649 627 € 1 589 557 € 1 940 484 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 981 € 5 270 € 9 245 € 15 910 € 15 697 € 7 756 € 4 111 € 8 412 € 10 298 € 12 892 € 18 992 € 19 989 €
005
A.I.2
Software
6 981€ 5 270€ 9 245€ 15 910€ 15 697€ 7 756€ 4 111€ 8 412€ 10 298€ 18 992€ 10 760€
007
A.I.4
Goodwill
12 892€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 229€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 130 117 € 3 932 522 € 3 987 149 € 4 256 739 € 4 301 917 € 2 555 933 € 1 919 819 € 1 868 940 € 1 819 589 € 1 607 508 € 1 541 338 € 1 890 414 €
012
A.II.1
Pozemky
126 715€ 126 715€ 126 715€ 126 715€ 126 715€ 126 715€ 101 315€ 101 315€ 101 315€ 101 315€ 126 645€ 126 645€
013
A.II.2
Stavby
1 451 974€ 1 531 797€ 1 620 347€ 1 695 127€ 982 849€ 797 948€ 356 113€ 385 019€ 413 924€ 442 830€ 495 625€ 525 987€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 534 493€ 2 248 954€ 2 237 937€ 2 432 747€ 2 603 636€ 1 309 295€ 1 201 720€ 1 296 653€ 1 304 350€ 1 063 363€ 912 568€ 1 187 357€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 935€ 25 056€ 2 150€ 2 150€ 588 717€ 321 975€ 260 671€ 59 703€ 6 500€ 50 425€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
26 250€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
8 298 € 8 298 € 8 298 € 8 298 € 29 227 € 29 227 € 29 227 € 29 227 € 29 227 € 29 227 € 29 227 € 30 081 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 29 227€ 29 227€ 29 227€ 29 227€ 29 227€ 29 227€ 29 227€ 30 081€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 256 065 € 5 001 926 € 4 996 335 € 5 553 745 € 4 785 381 € 8 481 703 € 7 195 932 € 5 406 359 € 6 221 665 € 5 054 160 € 3 777 356 € 5 202 947 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 697 995 € 1 747 175 € 1 726 442 € 1 462 443 € 1 311 778 € 1 511 654 € 905 443 € 1 067 235 € 1 177 262 € 682 597 € 438 666 € 968 513 €
032
B.I.1
Materiál
636 446€ 732 789€ 646 248€ 686 643€ 719 053€ 663 616€ 359 372€ 402 514€ 370 646€ 321 685€ 186 618€ 533 047€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
564 718€ 740 244€ 759 767€ 435 677€ 532 174€ 817 408€ 437 660€ 464 729€ 713 307€
034
B.I.3
Výrobky
496 831€ 274 142€ 320 427€ 340 123€ 60 551€ 30 630€ 108 411€ 199 992€ 93 309€ 43 133€ 4 034€
036
B.I.5
Tovar
8 654€ 16 048€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 549 096 € 3 193 824 € 3 254 964 € 4 069 008 € 3 457 097 € 6 963 036 € 6 230 276 € 4 137 877 € 4 893 199 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 809 523€ 2 423 362€ 2 620 506€ 3 678 462€ 2 401 821€ 3 988 785€ 3 151 433€ 2 853 127€ 3 340 710€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
26 705€ 99 990€ 186 601€ 144 675€ 1 221€ 240 928€ 17 058€ 23 059€ 93 420€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
88 544€ 2 999€ 15 136€ 705 433€ 1 810 559€ 2 127 826€ 398 300€ 932 732€ 1 232 665€ 110 940€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
624 324€ 670 472€ 444 858€ 230 735€ 348 622€ 922 764€ 933 959€ 863 391€ 526 337€ 85 738€ 176 575€ 20 305€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 974 € 60 927 € 14 929 € 22 294 € 16 506 € 7 013 € 60 213 € 201 247 € 151 204 € 60 002 € 82 926 € 423 483 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 799€ 9 242€ 497€ 1 915€ 1 370€ 899€ 1 453€ 2 276€ 177€ 38 874€ 77 218€ 85€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 175€ 51 685€ 14 432€ 20 379€ 15 136€ 6 114€ 58 760€ 198 971€ 151 027€ 21 128€ 5 708€ 423 398€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
18 753 € 33 008 € 20 183 € 9 909 € 12 689 € 21 400 € 12 108 € 14 263 € 37 629 € 11 433 € 7 817 € 13 573 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 753€ 19 208€ 20 183€ 13 329€ 12 689€ 21 400€ 12 108€ 13 750€ 12 214€ 11 433€ 7 817€ 6 770€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 800€ -3 420€ 513€ 25 415€ 6 803€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 420 214 € 8 981 024 € 9 021 210 € 9 844 601 € 9 144 911 € 11 096 019 € 9 161 197 € 7 327 201 € 8 118 408 € 6 715 220 € 5 374 730 € 7 157 004 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 126 092 € 2 948 561 € 2 461 748 € 2 894 992 € 2 718 022 € 2 481 152 € 2 391 820 € 2 308 727 € 2 091 612 € 2 016 061 € 1 979 026 € 1 493 674 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 33 197 € 33 197 € 33 197 € 33 197 € 9 958 €
069
A.I.1
Základné imanie
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 33 197€ 33 197€ 33 197€ 33 197€ 9 958€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
334 674 € 334 674 € 334 674 € 319 674 € 319 674 € 400 032 € 403 710 € 403 710 € 303 710 € 303 710 € 303 710 € 358 710 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
334 674€ 334 674€ 334 674€ 319 674€ 319 674€ 400 032€ 403 710€ 403 710€ 303 710€ 303 710€ 303 710€ 358 710€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 996 € 996 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 996€ 996€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 576 486 € 2 089 675 € 1 729 698 € 2 236 725 € 2 043 720 € 1 950 709 € 1 868 500 € 1 751 385 € 1 675 834 € 1 661 828 € 1 124 009 € 633 632 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 576 486€ 2 089 675€ 1 729 698€ 2 236 725€ 2 043 720€ 1 950 709€ 1 868 500€ 1 751 385€ 1 675 834€ 1 661 828€ 1 124 009€ 633 632€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
177 532 € 486 812 € 359 976 € 301 193 € 317 228 € 93 011 € 82 290 € 117 115 € 75 551 € 14 006 € 517 114 € 490 378 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 614 561 € 5 302 517 € 5 776 812 € 6 106 730 € 5 514 214 € 6 543 786 € 4 642 122 € 4 542 868 € 5 488 587 € 3 698 014 € 3 319 372 € 5 550 888 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
153 917 € 181 712 € 157 569 € 136 892 € 119 806 € 125 206 € 110 791 € 112 024 € 119 427 € 102 504 € 110 048 € 107 987 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
153 917€ 181 712€ 157 569€ 136 892€ 119 806€ 125 206€ 110 791€ 112 024€ 119 427€ 102 504€ 110 048€ 107 987€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
750 910 € 500 360 € 330 783 € 312 351 € 304 459 € 293 619 € 224 309 € 240 304 € 139 682 € 98 602 € 95 307 € 315 495 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
133 264€ 126 911€ 117 852€ 109 417€ 101 628€ 90 829€ 80 825€ 71 055€ 60 856€ 50 883€ 41 825€ 31 163€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
322 680€ 120 930€ 2 540€ 23 054€ 65 222€ 107 950€ 49 647€ 87 020€ 24 748€ 6 476€ 26 343€ 260 251€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
294 966€ 252 519€ 210 391€ 179 880€ 137 609€ 94 840€ 93 837€ 82 229€ 54 078€ 41 243€ 27 139€ 24 081€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 934 816 € 2 512 798 € 3 036 682 € 3 276 411 € 2 425 633 € 3 044 405 € 2 410 396 € 2 084 161 € 3 269 196 € 2 182 274 € 2 502 367 € 4 223 390 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 443 283€ 2 090 270€ 2 114 479€ 2 934 830€ 2 022 188€ 2 367 838€ 1 909 131€ 1 634 728€ 2 817 429€ 1 555 726€ 1 931 325€ 3 619 500€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
333€ 2 231€ 54 794€ 1 110€ 21 042€ 11 283€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
187 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
179 906€ 179 009€ 171 424€ 164 615€ 155 170€ 145 201€ 127 740€ 131 796€ 140 508€ 222 533€ 164 829€ 173 499€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
112 389€ 128 190€ 106 709€ 99 381€ 97 460€ 90 726€ 80 681€ 79 682€ 86 256€ 79 767€ 89 944€ 102 700€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
55 143€ 66 284€ 434 596€ 34 416€ 89 937€ 62 682€ 105 881€ 41 483€ 17 177€ 164 723€ 26 836€ 79 830€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
144 095€ 49 045€ 22 474€ 43 169€ 60 878€ 377 958€ 186 630€ 194 241€ 153 032€ 158 415€ 268 391€ 236 578€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
27 565€ 2 668€ 2 617€ 3 501€ 34 250€ 321 999€ 559 479€ 698 430€ 1 072 367€ 775 154€ 103 082€ 583 462€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 747 353 € 2 104 979 € 2 249 161 € 2 377 575 € 2 630 066 € 2 758 557 € 1 337 147 € 1 407 949 € 887 915 € 539 480 € 508 568 € 320 554 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
42 625€ 239 755€ 469 375€ 698 995€ 289 964€ 23 235€ 69 707€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 704 728€ 1 865 224€ 1 779 786€ 1 678 580€ 2 340 102€ 2 758 557€ 1 337 147€ 1 407 949€ 887 915€ 539 480€ 485 333€ 250 847€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
679 561 € 729 946 € 782 650 € 842 879 € 912 675 € 2 071 081 € 2 127 255 € 475 606 € 538 209 € 1 001 145 € 76 332 € 112 442 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 143€ 1 752€ 211€ 632€ 624€ 206€ 162€ 69€ 187€ 1 502€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
629 176€ 679 561€ 729 946€ 201 206€ 229 814€ 260 842€ 301 715€ 538 047€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
50 385€ 50 385€ 51 561€ 639 921€ 682 650€ 1 809 607€ 1 824 916€ 475 400€ 1 001 076€ 76 145€ 110 940€