Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
86 571€ 74 511€ 66 638€ 82 759€ 93 682€ 185 837€ 71 498€ 78 764€ 97 443€ 96 011€ 434 872€ 1 703 737€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
63 143€ 52 027€ 54 307€ 65 323€ 77 095€ 164 965€ 60 208€ 61 588€ 89 627€ 81 845€ 480 241€ 1 656 044€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
23 428 € 22 484 € 12 331 € 17 436 € 16 587 € 20 872 € 11 290 € 17 176 € 7 816 € 14 166 € -45 369 € 47 693 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
13 963 754 € 15 263 121 € 14 908 259 € 13 297 829 € 18 568 559 € 12 051 254 € 10 156 302 € 11 255 758 € 10 375 815 € 7 585 072 € 10 576 939 € 12 670 587 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 776 394€ 15 161 151€ 14 546 022€ 12 967 523€ 18 695 972€ 11 725 438€ 10 206 704€ 11 374 608€ 9 918 071€ 7 418 680€ 10 701 327€ 12 473 308€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
47 164€ -65 809€ 304 394€ 183 075€ -255 313€ 301 969€ -118 650€ -141 895€ 445 705€ 117 518€ -175 959€ 108 939€
07
II.3
Aktivácia
140 196€ 167 779€ 57 843€ 147 231€ 127 900€ 23 847€ 68 248€ 23 045€ 12 039€ 48 874€ 51 571€ 88 340€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 806 397 € 9 626 537 € 9 913 356 € 8 902 943 € 14 179 520 € 8 181 164 € 6 790 114 € 7 649 161 € 7 047 229 € 4 319 192 € 6 286 061 € 7 896 445 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 380 831€ 6 546 423€ 6 441 517€ 5 784 139€ 5 622 620€ 6 893 147€ 5 635 798€ 6 369 759€ 5 587 855€ 3 666 768€ 5 271 893€ 7 104 725€
10
B.2
Služby
3 425 566€ 3 080 114€ 3 471 839€ 3 118 804€ 8 556 900€ 1 288 017€ 1 154 316€ 1 279 402€ 1 459 374€ 652 424€ 1 014 168€ 791 720€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 180 785 € 5 659 068 € 5 007 234 € 4 412 322 € 4 405 626 € 3 890 962 € 3 377 478 € 3 623 773 € 336 402 € 3 280 046 € 4 245 509 € 4 821 835 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 290 942 € 4 431 168 € 3 983 124 € 3 606 485 € 3 304 827 € 3 039 813 € 2 970 954 € 3 107 835 € 3 425 374 € 3 457 723 € 3 191 519 € 3 540 528 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 022 578€ 3 135 053€ 2 817 254€ 2 536 308€ 2 326 408€ 2 142 431€ 2 105 801€ 2 218 529€ 2 563 668€ 2 663 042€ 2 285 060€ 2 533 612€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 047 645€ 1 079 820€ 972 759€ 871 807€ 806 452€ 743 656€ 733 645€ 753 281€ 730 158€ 630 535€ 741 247€ 830 509€
16
C.4
Sociálne náklady
220 719€ 216 295€ 193 111€ 198 370€ 171 967€ 153 726€ 131 508€ 136 025€ 131 548€ 164 146€ 165 212€ 176 407€
17
D
Dane a poplatky
87 149€ 86 448€ 86 297€ 98 546€ 81 523€ 74 283€ 74 331€ 74 229€ 75 282€ 60 993€ 79 770€ 64 635€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
391 682€ 365 601€ 369 214€ 392 659€ 339 583€ 362 450€ 316 311€ 276 209€ 288 694€ 378 885€ 414 151€ 376 133€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 582€ 2 700€ 229€ 241 139€ 15 322€ 207 638€ 248€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 575€ 213 128€ 24€ 368€ 8 067€ 182 015€ 4 200€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 026€ 3 048€ 17 807€ 13 845€ 53 404€ 59 587€ 61 202€ 6 074€ 643€ 590€ 5 121€ -45 088€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
151 457€ 182 935€ 192 707€ 234 737€ 188 929€ -22 533€ 368 542€ 226 305€ 664 696€ 781 968€ 243 441€ 145 517€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
268 959€ 243 613€ 184 811€ 129 461€ 205 715€ 128 118€ 131 789€ 155 132€ 92 060€ 92 792€ 67 129€ 137 837€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
298 066 € 712 125 € 558 813 € 406 292 € 609 503 € 232 189 € 191 409 € 230 231 € 126 300 € 96 654 € 731 260 € 889 355 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
150 000€ 854€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
20 929€ 854€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
35 640 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
35 640€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
1 481€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
893€
38
X.
Výnosové úroky
17 727€ 16 177€ 6 047€ 1 428€ 1 762€ 9 192€ 27 245€ 30 274€ 4 542€ 5 547€ 2 408€ 164€
39
N
Nákladové úroky
61 810€ 66 641€ 54 032€ 61 151€ 98 246€ 65 025€ 57 464€ 54 274€ 53 608€ 34 282€ 52 719€ 74 410€
40
XI.
Kurzové zisky
311€ 1 230€ 1 316€ 6 696€ 24 130€ 25 516€ 15 325€ 6 101€ 103 864€
41
O
Kurzové straty
178€ 136€ 1 080€ 133€ 6 468€ 1 907€ 26 849€ 42 823€ 24 275€ 10 783€ 11 465€ 264 982€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 73€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 911€ 29 127€ 30 391€ 36 110€ 49 286€ 45 332€ 19 701€ 12 337€ 17 527€ 29 028€ 34 036€ 42 299€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-63 172 € -79 727 € -79 456 € 33 416 € -151 008 € -101 756 € -70 073 € -55 030 € -29 710 € -53 221 € -89 711 € -277 002 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
234 894 € 632 398 € 479 357 € 439 708 € 458 495 € 130 433 € 121 336 € 175 201 € 96 590 € 43 433 € 641 549 € 612 353 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
57 362 € 145 586 € 119 381 € 138 515 € 141 267 € 37 422 € 39 046 € 58 086 € 21 039 € 29 427 € 124 369 € 121 928 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
14 915€ 103 458€ 88 870€ 96 244€ 98 498€ 36 420€ 27 438€ 29 935€ 8 204€ 15 323€ 121 311€ 111 004€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
42 447€ 42 128€ 30 511€ 42 271€ 42 769€ 1 002€ 11 608€ 28 151€ 12 835€ 14 104€ 3 058€ 10 924€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
177 532 € 486 812 € 359 976 € 301 193 € 317 228 € 93 011 € 82 290 € 117 115 € 75 551 € 14 006 € 517 180 € 490 425 €
53
T
Mimoriadne náklady
66€ 47€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-66 € -47 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-66 € -47 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
234 894 € 632 398 € 479 357 € 439 708 € 458 495 € 130 433 € 121 336 € 175 201 € 96 590 € 43 433 € 641 483 € 612 306 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
14 006€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
177 532 € 486 812 € 359 976 € 301 193 € 317 228 € 93 011 € 82 290 € 117 115 € 75 551 € 517 114 € 490 378 €