Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fortena s.r.o. „v konkurze“

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4R/3/2016
  • Spisová značka 4R/3/2016
  • Prvý a posledný záznam 6.4.2016 - 24.6.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.6.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
24.6.2019
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
17.6.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
21.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
15.4.2019
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
5.3.2019
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
21.1.2019
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
14.12.2018
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
21.9.2018
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
16.8.2018
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
6.8.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
10.7.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
1.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Lawservice Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
18.1.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
26.10.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
31.8.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
30.8.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
10.8.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Zvolen Banskobystrický
12.7.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Zvolen Banskobystrický
12.7.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Zvolen Banskobystrický
12.7.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Zvolen Banskobystrický
12.7.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Zvolen Banskobystrický
3.7.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Zvolen Banskobystrický
2.6.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Zvolen Banskobystrický
29.5.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Zvolen Banskobystrický
29.5.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Zvolen Banskobystrický
23.5.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
11.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
2.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Zvolen Banskobystrický
20.1.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
15.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
30.11.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu SKP, k.s. Zvolen Banskobystrický
30.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu SKP, k.s. Zvolen Banskobystrický
31.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu SKP, k.s. Zvolen Banskobystrický
27.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
21.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu SKP, k.s. Zvolen Banskobystrický
21.7.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu SKP, k.s. Zvolen Banskobystrický
9.6.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu SKP, k.s. Zvolen Banskobystrický
18.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu SKP, k.s. Zvolen Banskobystrický
18.5.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SKP, k.s. Zvolen Banskobystrický
10.5.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
18.4.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický