Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROGERG plus, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
26 980€ 27 439€ 62 718€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
15 583€ 13 475€ 37 976€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
11 397 € 13 964 € 24 742 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
18 542 € 220 € 13 724 € 44 940 € 87 409 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
18 542€ 220€ 13 724€ 44 940€ 87 409€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
26 408 € 42 286 € 58 664 € 19 147 € 9 408 € 41 136 € 73 799 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 455€ 29 329€ 35 649€ 15 111€ 4 008€ 4 125€ 4 151€
10
B.2
Služby
12 953€ 12 957€ 23 015€ 4 036€ 5 400€ 37 011€ 69 648€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-15 011 € -28 322 € -40 122 € 5 815 € 4 316 € 3 804 € 13 610 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
18 344 € 12 871 € 4 414 € 1 840 € 8 112 € 8 112 €
13
C.1
Mzdové náklady
13 536€ 9 692€ 3 278€ 1 370€ 6 000€ 6 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 737€ 3 124€ 1 136€ 470€ 2 112€ 2 112€
16
C.4
Sociálne náklady
71€ 55€
17
D
Dane a poplatky
816€ 969€ 332€ 148€ 139€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 212€ 9 612€ 8 459€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
31 190€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 164€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
783€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 739€ 66 668€ 194€ 257€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 912€ 8 031€ 9 694€ 2 546€ 198€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
470 € 6 080 € -62 827 € 1 686 € 4 316 € -4 654 € 5 359 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 6€
39
N
Nákladové úroky
479€ 376€ 355€
40
XI.
Kurzové zisky
174€
41
O
Kurzové straty
419€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 090€ 938€ 467€ 218€ 126€ 110€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 569 € -1 733 € -648 € -218 € -125 € -104 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 099 € 4 347 € -63 475 € 1 468 € 4 316 € -4 779 € 5 255 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
434 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
434€ 960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 099 € 3 913 € -64 435 € 508 € 3 356 € -960 € -4 779 € 5 255 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 099 € 4 347 € -63 475 € 1 468 € 4 316 € -4 779 € 5 255 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 099 € 3 913 € -64 435 € 508 € 3 356 € -960 € -4 779 € 5 255 €